Pilník na nechty je nástroj so zdrsneným povrchom, ktorý slúži k opracovaniu – opilovaniu a vytvarovaniu nechtov prírodných ako aj umelých (tipov, gélu) do požadovaných tvarov, hrúbok a podobne.

pilnikJedným z najpodstatnejších ukazovateľov pri výbere pilníka je jeho drsnosť.  Číslo drsnosti pilníka označuje jeho zrnitosť.  Zrnitosť je číslo uvádzané pri pilníku v podobe –/– , ak sú obe čísla rovnaké, znamená to, že pilník má tú istú zrnitosť na oboch stranách, túto si vyberiete vyberiete podľa účelu použitia. Čím je číslo zrnitosti vyššie, tým je pilník jemnejší, a čím je číslo nižšie, tým je drsnejší. Napríklad pilníky s označením 80/80 sú najdrsnejšie a 240/240 patria medzi najjemnejšie určené prírodným nechtom. Medzi najčastejšie označované zrnitosti patria:

80 – pilník s týmto označením je predovšetkým určený na odstraňovanie starého materiálu z tipov, využíva sa teda pri dorábke nechtov, alebo ich odstraňovaní. Vyznačuje sa veľkou silou brúsenia, preto také pilníky nie sú v žiadnom prípade vhodné na prírodné nechty – aby nedošlo k porušeniu nechtovej platničky.

100 – táto zrnitosť je rovnako na odstraňovanie starého materiálu, jeho úpravu, prípadne na brúsenie tipu.

180 – zrnitosť vhodná na prebrúsenie prechodu, úpravu tvaru nechta.

240 – Tieto pilníky, keďže sú veľmi jemné sa využívajú na vyhladenie prírodných nechtov, prípadne na úpravu vymodelovaného gélového nechtu.

Čo sa týka tvarov, môžeme sa stretnúť s jednoduchými rovnými, zakrivenými – banány, tzv. loďkami (či polmesiacmi), širokými, či zužujúcimi sa. Tvar pilníka si vyberáte podľa toho, aký Vám najlepšie sedí v ruke.

Pilníky na nechty zväčša nájdeme papierové, sklenené ale stále tiež kovové. Pri modelácii sa vo veľkej miere používajú najmä tie papierové. Sklenené pilníky sú podstatne drahšie, ale za to ich trvácnosť je veľmi dlhá. Tieto pilníky častokrát pôsobia veľmi luxusne – skôr ako módny doplnok, keďže bývajú zdobené kamienkami SW, alebo ručnou maľbou.

Popri pilníkoch sú známe aj prebrusovacie bloky a leštičky. Prebrusovacie bloky sú troj/štvor-stranné brúsne kvádre, ktoré pomáhajú k dokončeniu opracovania nechtov, prípadne sa používajú aj na iné drobné úpravy ( prebrúsenie prírodného nechtu, prebrúsennie nerovností gélu…)

Leštičky sú leštiace pilníky na vyhladzovanie a leštenie prírodných nechtov, čím sa čiastočne minimalizuje ich lámanie a štiepenie. Využívajú sa aj pri vymodelovaných gélových nechtoch, kedy sa ich povrch môže ešte dolešťovať (najmä ak nepoužijete vrchný lesk).