známka EUROPA 2014Slovenská pošta vydala v pondelok poštovú známku EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje – Trojhlasné gajdy. Motívom poštovej známky s nominálnou hodnotou 0,90 €, je ľudový hudobný nástroj – Trojhlasné gajdy.

Spolu so známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom obce Dolná Krupá na pečiatke. Na obálke je stvárnený detail ľudového umelca, ktorý vyrezáva píšťalu − gajdicu. Na pečiatke je zobrazená ľudová hrkálka. Známku aj FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky ako aj FDC návrhu a FDC pečiatky je akad. mal. Kamila Štanclová.

Gajdy pochádzajúci pravdepodobne z Blízkeho Východu. Boli známe už starovekým Grékom, Rimanom aj nordickým národom. U Slovanov v Karpatskej kotline sa objavili v 8. storočí a na Slovensku sú o nich prvé zmienky od 14. storočia. V 18. storočí boli gajdy módnym nástrojom vo Francúzsku, kde ich pastorálny zvuk charakterizoval módnu záľubu v imitácii vidieckeho života. V dnešnej dobe sa hrá na gajdy predovšetkým v Škótsku, na Sicílii, v Rumunsku, v Čechách (najmä na Domažlicku a Strakonicku) a tiež na Slovensku. Rozšírené sú najmä na Orave, Pohroní a Gemeri.

Uvedenie poštovej známky sa uskutoční 22. mája o 17. hod. v Kaštieli v Dolnej Krupej.