Vo štvrtok, 12. októbra sa v Banskej Bystrici uskutoční už tretí workshop na tému Voda v meste v 21. storočí. Workshop organizuje nezisková organizácia Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania. 

Workshop prebehne počas štvrtka 12. októbra so začiatkom o 17- tej hodine v priestoroch Sport bar na Dolnej ulici 11 v Banskej Bystrici. Workshop je organizovaný v rámci projektu Participatívne plánovanie verejných priestorov, ktorý získal finančnú podporu zo strany mesta Banská Bystrica.

„Na workshop pozývame odborníkov pôsobiacich v Banskej Bystrici v oblasti verejných priestorov, organizátorov komunitného života, vrátane poslancov Mestského zastupiteľstva a pracovníkov Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorí sa zaoberajú touto témou,“ uvádza Magdaléna Bernátová z neziskovej organizácie Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania.

Na workshope bude priblížená téma manažmentu vody ako súčasti adaptačných opatrení na zmeny klímy a organizátori tiež predstavia dobré príklady opatrení z iných miest. Na workshope vystúpi aj Tatiana Schlampová, ktorá sa vo svojej prezentácii bude venovať téme dažďových záhrad.

„Na záver budeme diskutovať o tom, čo potrebujeme v Banskej Bystrici v oblasti zlepšenia prístupu k vode vo verejnom priestore,“ dopĺňa Magdaléna Bernátová.