Organizačný tím Banskobystrického klubu SZKC (Slovenský zväz kuchárov a cukrárov – pozn. red.), ktorý sa týmto heslom riadi, už o pár dní usporiada šiesty ročník Banskobystrickej prezentačno-súťažnej výstavy kuchárov a cukrárov. 

Gastro Cup 2022 Memoriál Jána Michnu sa bude konať v dňoch 18.-19. marca v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici. Súťaž je určená pre jednotlivcov v odbore kuchár a cukrár senior a junior. Zúčastniť sa môžu hotely, reštaurácie, školy a súkromné školy.

V rozhovore s organizátorom súťaže Richardom Cisárom sa dozviete o histórii klubu nadšencov pre gastronómiu, ale aj o pravidlách, programe a priebehu súťaže.

Ste predsedom BB klubu SZKC. S akou myšlienkou ste klub zakladali?

Banskobystrický klub je súčasťou Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Je to naša materská organizácia, ktorá má sídlo v Bratislave. V rámci Slovenska sú kluby aj po regiónoch, konkrétne v mestách Bratislava, Žilina, Košice, Banská Bystrica, Prešov a do klubu patria aj Tatry. Ale, aby som sa vrátil k otázke. Klub vznikol za účelom združovať ľudí v oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Tiež na vymieňanie informácií, organizovanie školení, seminárov, súťaží a na vzdelávanie v oblasti gastronómie.

Ako vznikol nápad zorganizovať súťaž Gastro Cup?

Je to už asi sedem alebo osem rokov. Keď prebiehal posledný ročník súťaže Grilliada, náš veľmi dobrý priateľ a bývalý predseda klubu Janko Michna, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami, prišiel s myšlienkou usporiadať súťaž. Ujalo sa to, oslovili sme partnerov a sponzorov a potom to už išlo akosi samovoľne.

Spolupracujete so Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici. Zúčastňujú sa súťaže aj študenti tejto školy?

Áno, samozrejme. Práve nosnou časťou tohto dvojdňového podujatia je juniorská kategória. Na nej sa zúčastňujú študenti stredných odborných škôl so zameraním na odbory kuchár, cukrár, a to z celého Slovenska. Aj konkrétne v tomto ročníku je zastúpený naozaj takmer každý kút našej krajiny.

Prejavili záujem o súťaž aj súťažiaci zo štátov mimo Slovenska?

V minulých ročníkoch prišli súťažiaci z Čiech aj z Maďarska. Tento rok však súťaž kvôli pandemickým opatreniam organizujeme iba pre Slovensko.

Prečo je súťaž pre gastronómiu taká dôležitá?

V prvom rade je to regionálna podpora cestovného ruchu a gastronómie v Banskej Bystrici. No je to aj výmena odborných skúseností študentov medzi sebou. Takýmto typom súťaže sa učia v praxi, pracujú na sebe, zlepšujú sa. Sú hodnotení, takže vzniká aj konštruktívna spätná väzba. Študenti to preto berú vážne a zodpovedne a pomáha im to odborne rásť.

Súťaž je rozdelená na dve časti. V akých disciplínach sa súťaží?

Prvou je „Varenie naživo“. Súťaží sa v časovom limite, kedy sa musia pripraviť dve porcie súťažného jedla. Druhou je „Poézia v gastronómii“. Tu si zmerajú sily cukrári, pretože vystavujú svoje cukrárenské výrobky.

Je to verejné podujatie spojené s prezentáciou. Aký sprievodný program návštevníkov čaká?

Na súťaži sa v rámci prezentačnej zložky prezentujú naši partneri a sponzori. Ale opäť, vzhľadom k pandemickej situácii, sme museli sprievodný program zredukovať a plánovanú degustáciu vín, kávy, pekárenských výrobkov alebo detský workshop sme zrušili. Sme totižto limitovaní aj počtom ľudí v interiéri. S účasťou verejnosti však rátame.

Pre víťazov súťaže je to obrovská motivácia a chuť ísť ďalej. Máte informácie o tom, kam putovali ich kroky?

Víťazi postupujú na iné súťaže a do ďalších kôl. Napríklad z tých najúspešnejších sa vytvára v juniorskej kategórii Národný olympijský tím, ktorý potom varí na medzinárodných súťažiach. Toto všetko sú príležitosti k hľadaniu talentov. A motiváciou je aj to, že súťažiaci prejdú odborným hodnotením fundovaných porotcov, akými sú predseda SZKC Vojto Artz alebo kapitán juniorského národného tímu Daniel Melicherík, ktorí sa zúčastnia aj na tomto ročníku.

Po prvýkrát sa bude prezentačno-súťažná výstava Gastro Cup 2022 konať v priestoroch hotela Národný dom. Manažér hotela Branislav Selecký nám vysvetlil dôvod, prečo po rozhovore s organizátorom a riaditeľkou hotela Národný dom Monikou Gabrišovou ani na chvíľu nezaváhali a ponuku na spoluprácu prijali. „Je viac dôvodov. Jednak spolupráca so Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu a potom určite aj účasť nášho šéfkuchára, ktorý bude súťažiť v seniorskej kategórii. No v neposlednom rade bude pre nás česť, byť spoluorganizátorom súťaže, ktorá sa koná ako Memoriál Jána Michnu, ktorého sme si veľmi vážili ako priateľa a ktorý bol niekoľko rokov súčasťou hotela Národný dom, pretože u nás pracoval ako šéfkuchár.“

BB Gastro Cup 2022 Memoriál Jána Michnu začína už v piatok 18. marca od ôsmej hodiny ráno v priestoroch hotela Národný dom. Aj keď sprievodný program nebude prebiehať podľa pôvodných plánov, je sa aj tak na čo tešiť a verejnosť je na prezentačno-súťažnej výstave kuchárov a cukrárov vítaná.