Mesto Banská Bystrica pozná už víťazov súťaže Do práce na bicykli. Primátor mesta ich v stredu 11. júna 2014 ocenil na Námestí SNP. Do tretieho ročníka súťaže sa zapojilo až 59 tímov, čo spolu tvorilo 182 súťažiacich.

_MG_6801Cieľom súťaže je pozitívne ovplyvniť dopravné správanie obyvateľov v prospech bicykla, chôdze a verejnej dopravy. Súťaž má prispieť aj k zlepšeniu podmienok pre zamestnancov, ktorí takýmto spôsobom do práce dochádzajú a motivovať tak zamestnávateľov, zvýhodňovať takýchto zamestnancov. V celoslovenskom meradle sa do súťaže zapojilo 30 miest, 474 tímov, čo je až 1 510 súťažiacich. Banská Bystrica je však po prepočte na počet obyvateľov medzi všetkými mestami na druhom mieste, hneď po meste Martin. „Teší nás stúpajúci záujem Banskobystričanov o súťaž. Je to zároveň aj motivácia pre nás, aby sme hľadali sponzorov a donorov, bez ktorých by sa nám to nepodarilo. Tento rok sme získali výraznú podporu od Nadácie Ekopolis v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Vďaka tejto podpore sa môžu už teraz tešiť Banskobystricania aj na štvrtý ročník súťaže v roku 2015, ktorý bude obohatený zaujímavým programom a množstvom prekvapení pre všetkých zapojených,“ uviedla Andrea Štulajterová z OCI BB.

_MG_6872Ocenenia boli udeľované v štyroch kategóriách a hlavnú cenu, bicykel značky DEMA, získal náhodne vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý absolvoval aspoň 50% jázd do práce na bicykli. Šancu vyhrať mali aj ostatní súťažiaci. Partneri súťaže venovali do žrebovania hodnotné ceny a účastníci súťaže sa tak mohli tešiť z nového mobilného telefónu, permanentiek na krytú plaváreň, vynikajúceho radlera z miestneho pivovaru, kreditov do MHD a množstva cyklocien.

V tímovej kategórii Najväčší počet najazdených kilometrov sa umiestnil tím ACE I.- zo spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., ktorého členovia najazdili spolu až 2 402,5 km. V druhej tímovej kategórii, Najväčší počet jázd, obsadil prvé miesto tím Kanóndejl SG za spoločnosti Spektrum grafik, a.s. s počtom jázd 152. V kategórii jednotlivcov si prvenstvo odniesli Marian Puškár z tímu ACE I., ktorý najazdil 801,8 km a Eva Čulenová jazdiaca za tím Akademici na bicykli z FFUMB BB s počtom 43 jázd. Tím mestského úradu Mestské strely najazdil spolu 828 km a 108 jázd. Členom tohto tímu bol aj primátor mesta Peter Gogola, ktorý k celkovému súčtu jázd a kilometrov prispel 70 kilometrami a 22 jazdami.