Vrch Skalka nachádzajúci sa medzi Kremnicou a Králikmi je vysoký 1231,6 m.n.m. a ponúka nádherné prírodné scenérie, hustú sieť turistických označených chodníkov či lesných ciest a v zime certifikované bežecké lyžiarske trate v stredisku Skalka a jeho blízkom okolí.

SONY DSCSkalka leží v lokalite Kremnických vrchov, ktoré sú vulkanického pôvodu. Geologické zloženie predstavuje súbor sopečných hornín zastúpených najmä andezitmi, ryolitmi, sopečnými breakciami a tufmi. V minulosti sa v Kremnických vrchoch odkryli významné nálezy zlata. Veľká časť Kremnických vrchov je zalesnená, ale ich súčasťou sú aj hlboké doliny či kamenné úseky a bralnaté tvary. Pri lyžiarskom stredisku Skalka sa nachádza aj vysoký televízny vysielač, prostredníctvom ktorého je štít Skalky z diaľky nezameniteľný s iným podobným vrchom.

Z banskobystrického regiónu vedie na vrchol Skalky (priamo ku televíznemu vysielaču) turistická trasa už od obce Tajov alebo od obce Králiky, cez Bystrické a Králické sedlo. Trasa od obce Tajov je od začiatku po Tunel značená žltou turistickou značkou, neskôr červenou a celkovo je dlhá približne 7,8  km.

Z obce Tajov, od zastávky SAD vedie cesta cez most k futbalovému ihrisku, od ktorého prechádza asfaltovým úsekom doľava popri autokempingu priamo do lesa. Odtiaľ cesta pokračuje strmším stúpaním pomedzi rekreačné objekty. Pri parkovisku povyše Chaty nad Tajovom vedie odbočka vpravo, kde prechádzkový úsek vystrieda výstup na hrebeň Kremnických vrchov príjemným otvoreným terénom a následne stredne obťažným prechodom cez les. V hrebeňovej časti je obnovený Tunel, ktorým sa dá prejsť na druhú stranu. Cesta sa tu mení zo žltého na červené značenie, pretože sa pripája k trase 0801 – „Cesta hrdinov SNP“. Trasa prechádza cez mladý porast k pamätnej tabuli SNP a ku krížu na „Zlatej ceste“. Nasledujúce rúbanisko poskytuje pekné výhľady, ktoré miernym výstupom vystrieda už konečné rekreačné stredisko Skalka. Podobnú turistiku je možné spojiť ešte aj s prechádzkou na Velestúr (1254,4 m n. m.), Kremnickým štósom (1008 m n.m.), prechádzkou na Bujačiu lúku, Vyhnatovú (1282,6 m n. m.), Mýtny vrch ( 1221,4 m n. m.) a podobne.

Priebeh trasy:

Tajov > križovatka 0:30 h > Chata nad Tajovom 1:30 h > rázcestie 2:00 h > Tunel 3:00 h > Chata na Skalke 3:30 h.  Opačným smerom 2:45 h.