Národná prírodná rezervácia Mičinské travertíny sa nachádza pri ceste medzi obcami Čerín a Dolná Mičiná, ktoré sú vzdialené približne 11 a 14 kilometrov od mesta Banská Bystrica. Pamiatka patrí medzi významné travertínové lokality na Slovensku. 

Mičinské travertíny_04Mičinské travertíny tvorí sústava niekoľkých travertínových kôpok, na ktorých vrcholkoch sa nachádzajú jazierka s neustále prameniacou minerálnou vodou. Vplyvom usadzovania travertínu sa v okolí ich odtokov vytvárajú ďalšie travertínové polia. Celé územie, na ktorom sa nachádzajú Mičinské travertíny sa nachádza v celku Zvolenskej kotliny, vo výške asi 400 m. n. m. a je viac menej rovinaté.

Hlavná časť travertínového ložiska vznikla už v mladšej polovici holocénu, pričom sa v tejto oblasti až do obdobia epiatlantika (4000-1250 pred n. l.) rozprestieral karpatský prales a iba bezprostredné okolie prameňov bolo bezlesé. Našli sa tu aj črepy eneolitickej kanelovanej keramiky. Dnešný súčasný stav územia je už výsledkom pôsobenia prírodných činiteľov.

Okolo zo zeme vyvierajúcich minerálnych prameňov sa tu vytvárali úzke, dovnútra previsnuté valy. Niektoré majú bochníkovitý a plochokužeľovitý tvar. Typickým javom týchto kôp sú krátery. Štyri krátery patria k studňovému typu, jeden je kotlovitý, jeden miskovitý a osem  má špecifický “mičinský” typ. Je na nízkej plochej kope, kde sa okolo kráteru vytvára úzky pramenitový, krehký, dovnútra previslý val. Hladina v kráteri je často pokrytá riasami. Po prerušení výveru miesta vysychajú a postupne sa v teréne strácajú. Najväčší objekt tohto typu je v najvzdialenejšej časti lokality, v ktorej bolo pôvodne kruhové jazierko s priemerom štyri metre, ktoré je v súčasnosti zazemnené a postupne vysychá.

Mičinské travertíny sa nachádzajú naľavo od parkoviska, ktoré leží pri štátnej ceste z Dolnej Mičinej do Čerína. Oproti  už spomínaného parkoviska, na začiatku náučného chodníka je aj odberné miesto minerálnej vody.

Pri obmedzenom počte a kultúrno-vedeckom význame travertínových ložísk na Slovensku je potrebné venovať týmto lokalitám maximálnu ochranu. Dolná Mičiná predstavuje v súčasnosti činnosťou človeka najmenej narušenú lokalitu tohto typu na Slovensku.

GPS: N48.66782, E19.23219

Ďalšie tipy na víkend v okolí Banskej Bystrice nájdete v rubrike BBonline.sk.