Už tento víkend sa uskutoční v Slovenskej Ľupči turíčny jarmok, čo je dobrá príležitosť navštíviť aj priľahlý hrad.

Hrad v Slovenskej Ľupči bol založený v polovici 13. storočia uhorským kráľom Belom IV. a údajne stojí na vrchu jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier. Pôvodom to bol strážny hrad, ktorý mal pod dohľadom významnú obchodnú stredovekú cestu Via magna, vedúcu pod úpätím hradu. Bol známy návštevami panovníkov akým bol zakladajúci Belo IV., jeho syn Štefan V., Karol Róbert z Anjou, ako aj legendami opradený Matej Korvín, po ktorom je pomenovaná aj lipa nachádzajúca sa pri vstupe do nádvoria hradu.

Hrad Slovenská Ľupča_05Na hrade sa najčastejšie vyskytoval jeden z najvýznamnejších panovníkov Žigmund Luxemburský, ktorý si veľmi obľúbil Banskobystrický kraj a poľovačky v ňom. V neskoršom období renesancie a baroka hrad často menil majiteľov. O prestavbu hradu sa najviac zaslúžili majitelia Pavol Rubigall, Gašpar Tribel a František Wesselényi s Máriou Széchyi.

V októbri 2012 bola na hrade Slovenská Ľupča otvorená stála expozícia prof. Jána Kulicha, ktorá je inštalovaná v Rubigalovovej veži a na Dolnom nádvorí. Ján Kulich bol sochár, portrétista, medailér, ktorý pôsobil dlhé roky na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde získal  medzi inými aj titul národného umelca.

V súčasnosti hrad patrí k majetku firmy Železiarne Podbrezová a.s., ktorá návštevníkom a zaujemcom o históriu hradu neustále poskytuje prehliadky s odborným výkladom. Zároveň snúbencom ponúka priestor na sobáš v novozreštaurovaných priestoroch Gizelinej sály. V podobne zreštaurovaných priestoroch dolného nádvoria, v honosných historických interiéroch, je možné objednať si spoločenské podujatia s posedením.