Dnes, už zo zaniknutej banskej osady Piesky, ktorá sa nachádzala medzi Špaňou Dolinou a Starými Horami ostal len cintorín, kaplnka a jeden dom. Osadu nájdeme približne dva a pol kilometra od centra Španej Doliny, v závere Veľkej zelenej doliny. Miesto je z oboch obcí dopravne prístupné účelovými lesnými cestami.

Banská osada Piesky_08Piesky naši predkovia nazývali Sandbergom, v preklade Pieskovým vrchom, no časom si domáci obyvatelia názov poslovenčili a nazvali osadu Zamperkom. Osada dlhé roky fungovala v nadmorskej výške 720–870 metrov a je známa svojimi medeno–rudnými baňami, o ktorých prvá písomná zmienka pochádza až z roku 1455. Produkcia v nich skončila v 19. storočí, pričom tu celé tie dlhé storočia prebiehala ťažba, vznikali banské diela, zariadenia a časom teda aj spomínaná banícka osada. Žilo v nej sto až stoštyridsať obyvateľov. Žiť na Zamperku nebolo vôbec ľahké, v jeho miestach sa neurodilo takmer nič a všetko čo bolo treba, si vynášali na chrbtoch zo Španej Doliny a zo Starých Hôr. Elektrinu a podobné výdobytky v týchto končinách nemali a zima tu bola treskúca. Skromní ľudia boli ale hrdí a naviazaný na prostredie svojho domova, ktoré bolo pre nich prirodzenou súčasťou života. Dnes už žijú len siedmi poslední Zamperčania, ktorí sú roztrúsení po Slovensku, osada totiž zanikla v roku 1953.

Banská osada Piesky_06Okolo roku 1960 tu bola obnovená povrchová dobývka starých banských háld na ďalšie spracovanie v Úpravovni rúd v Španej Doline. Kvôli tomu bola vybudovaná dopravná štôlňa s banskou železnicou, vedúca zo Španej Doliny na Piesky. No aj ťažba a prevádzka banskej železnice časom skončila a  po osade ostala len kaplnka Panny Márie, jeden zachovaný dom, torzo cintorína v neuveriteľne strmom svahu spolu s rozpadávajúcou sa drevenou márnicou a nefunkčná dopravná štôlňa na Španiu Dolinu. Využiteľnosť tohto miesta je ale stále veľmi veľká. Archeologicky doložené nálezy kamenných mlatov a keramiky značia, že kovové rudy sa tu ťažili už v druhom tisícročí pred našim letopočtom.

Miestni obyvatelia Španej Doliny chcú zabrániť a predísť zabudnutiu na toto zaujímavé miesto, čomu naznačuje vznik množstva nových myšlienok a projektov na obnovu a sprístupnenie tohto miesta verejnosti. Jedným z nápadov je vytvoriť na miestach osady skanzen doplnený o ukážky dobývania medi.