Už 1. februára Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici uvádza do činnosti Hudobné átrium –  špecializované centrum pre potreby odbornej a laickej hudobnej verejnosti.  

Profilácia  pracoviska zohľadňuje špecifické  potreby návštevníkov, ktorí v ňom môžu uplatniť rôzne študijné a tvorivé formy práce s hudbou, či už ide o konzultačné služby, štúdium muzikologickej literatúry, počúvanie hudby, hru na klavíri, alebo zhliadnutie hudobných filmov. Návštevníkom je k dispozícií digitalizovaný zvukový archív s náležitým komfortom obsluhy prostredníctvom samoobslužného audio systému, avšak rešpektované sú aj potreby priaznivcov tradičných vinylových platní. Súčasťou pracoviska je aj klubová miestnosť s možnosťou realizácie komorných podujatí a separé box na individuálnu prácu s hudbou.

Cieľom vytvorenia Hudobného átria je zúročiť najrozsiahlejší hudobný archív v regióne, ktorým ŠVK disponuje a spojiť ho s potenciálom využitia, vzhľadom na početné hudobné školstvo,  kultúrne inštitúcie i komunitu hudobných nadšencov. Hudobné átrium ŠVK bolo realizované z prioritných projektov MK so zámerom podporiť hudobnú kultúru a vzdelávanie tvorivým spôsobom.