„Hudba je môj život“. To je životné krédo hudobného skladateľa, ktorý začiatkom januára tohto roku oslávil významné životné jubileum. Práve pri tejto príležitosti pripravila Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici stretnutie s Pavlom Janíčkom.

04 - hotova pozvanka - P. JanicekPavol Janíček, muzikant, dirigent a hudobný skladateľ je poprednou osobnosťou hudobného života. Komponuje populárnu hudbu, šansóny, javiskovú hudbu, hudbu k dokumentárnym filmom a v neposlednom rade sa venuje aj komponovaniu detských skladieb. Z jeho diela sú známe napr. skladby z hudobno-zábavnej relácie Repete interpretované spevákmi ako Helena Blehárová, Karol Konárik, Róbert Kazík a iní. Spolupracoval s rozhlasom, televíziou, orchestrom Gustáva Broma, s textármi A. Čobejom, J. Štrasserom a R. Rusiňákom. Je členom Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam, členom Ochranného združenia interpretov Slovenska, Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov, Tvorivej komisie skladateľov zábavnej hudby a členom porôt na rôznych hudobných súťažiach. Pri spracovaní projektov Žltá ľaliaVzkriesenie spolupracoval s Fakultou muzických umení a Fakultou dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na tvorbe muzikálu Skúška z dospelosti spolupracoval s Rádiom Lumen. Z tvorby pre deti je známe jeho Tip-top: pesničková knižka alebo 3 CD nosiče s detskými piesňami. Je tiež autorom znelky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.

V rámci cyklu Osobnosti ponúka Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici priateľské stretnutie s Pavlom Janíčkom, ktoré sa uskutoční 15. apríla 2013 o 16.00 h v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.