V utorok 26. apríla bude Úrad priemyselného vlastníctva SR oslavovať Svetový deň duševného vlastníctva. Deň sa začne slávnostným otvorením, na ktoré sú pozvané všetky významné osobnosti Banskej Bystrice.

ÚPV SRDňa 26. apríla pred 46 rokmi nadobudol účinnosť Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva a práve na podnet tejto organizácie sa 26. apríl stal aj Svetovým dňom duševného vlastníctva (SDDV). V úrade si ho pripomínajú od roku 2001.

Ústrednou myšlienkou tohtoročného SDDV je Digital Creativity: Culture Reimagined / Digitálna kreativita: Nové možnosti vytvárania kultúry. Svetový deň duševného vlastníctva otvorí v úrade slávnostným príhovorom jeho predseda Ľuboš Knoth.

Po slávnostnej časti bude nasledovať konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI s názvom Od nápadu k patentu, ktorá bude tento rok zameraná na právnu ochranu technických riešení v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte s dôrazom na platnú legislatívu, spory, vymožiteľnosť a tiež na význam ochrany z pohľadu majiteľov patentov. Kompletný program nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva.

Utorok 26. apríla bude v úrade aj Dňom otvorených dverí, keď úrad návštevníkom otvorí aj svoje inak verejnosti neprístupné priestory. Záujemcovia o oblasť priemyselného vlastníctva budú mať možnosť oboznámiť sa s činnosťou úradu, absolvovať prehliadku patentového archívu a študovne. Pre žiakov a študentov je pripravená interaktívna výstava Vedecká hračka, výstava Duševné vlastníctvo v kocke a tiež reinštalácia úspešnej výstavy Zábavný kalendář 1914, ktorú v priestoroch úradu prezentuje Poštové múzeum.

Pre návštevníkov sú naplánované prehliadky o 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 h. Záujem o prehliadku je potrebné nahlásiť do pondelka 25. apríla na niektorom z kontaktov, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke.