Od roku 1980 patrí 27. september Svetovému dňu cestovného ruchu. Do jeho osláv sa tradične zapája aj Banská Bystrica. Nie inak je tomu aj tohto roku.

Svetový deň cestovného ruchu pripomína význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva ale aj znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete. Tohtoročnou nosnou témou je vzťah cestovného ruchu a digitálnych zmien. Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Banskej Bystrici v piatok 27. septembra sa konajú na viacerých miestach.

V Turistickom informačnom centre

v priestoroch Autobusovej stanice si môžete pozrieť virtuálnu prehliadku Banskej Bystrice a okolia (každú celú hodinu od 10:00 do 16:00 h) a z Hodinovej veže sa zas môžete pokochať výhľadmi na mesto a okolie v jesennom šate (od 10:00 do 19:00 h).

Stredoslovenská galéria

predstaví verejnosti najväčšieho výtvarného umelca pôsobiaceho v meste pod Urpínom, Dominika Skuteckého. Podujatie sa začína o 13:30 h zábavnou tvorivou dielňou vo Vile Dominika Skuteckého.  Prostredníctvom zaujímavých kartových hier Ars et Labor, sa dozviete viac o živote a diele Dominika Skuteckého. Aj deti čakajú vo vile Skuteckých rozmanité hry, v ktorých sa zoznámia s povolaním maliara a dielami vystavenými vo vile Skuteckých (do 16:00 h).  Na putovaní Po stopách Dominika Skuteckého a miestach, ktoré boli s jeho životom úzko späté, vás bude sprevádzať historik Jozef Ďuriančik. Putovanie začína o 16:30 h pri Kostole sv. Alžbety na konci Dolnej ulice a pokračuje ulicou Janka Kráľa vedľa Mestského parku, ktorý zachytil majster palety v impresionistickom slohu. Ďalšou zastávkou bude Medený hámor, v ktorom Dominik Skutecký vytvoril 63 nezabudnuteľných obrazov.  Chýbať nemôže, samozrejme, ani dnešné Námestie SNP, ktoré sa stalo symbolom umelcovej tvorby v tzv. benátskom štýle. A putovanie skončí na Hornej ulici 55, kde sa nachádza rodinná vila Skuteckých. V nej si určite pozrite zreštaurované obrazy slávneho majstra a novootvorenú výstavu venovanú jeho synovi Alexandrovi  Skuteckému (do 18:00 h).

Festival svetla a tieňa,

ktorý sa koná tiež v piatok 27. septembra, bude zároveň vyvrcholením Svetového dňa cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Noc plnú umenia, svetla,  interaktívnych inštalácií a tanca zažijete v areáli Múzea SNP, na priečeliach Národnej banky Slovenska aj národného domu či na nádvorí UMB na Kuzmányho ulici (19:30 – 00:00 h). Program festivalu nájdete na nasledujúcom odkaze.

Vstup na všetky podujatia Svetového dňa cestovného ruchu je voľný!

Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (World Tourism Organization – UNWTO) na svojom III. zasadnutí v roku 1979 v Španielsku rozhodlo ustanoviť práve 27. september za Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD). Konkrétny dátum osláv bol vybraný z toho dôvodu, že v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy WTO, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového cestovného ruchu, ktorá sa v decembri 2003 stala špecializovanou agentúrou OSN. Načasovanie osláv WTD je symbolické aj preto, že sa koná v čase, keď sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli. Hlavným zmyslom WTD je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločností.