V sobotu 15. februára si pripomíname Medzinárodný deň detskej rakoviny. Na túto zákernú chorobu vo svete ochorie ročne vyše 300 000 detí. Na Slovensku je to vyše 200. Úspešnosť liečby u nás dosahuje úroveň najvyspelejších krajín a je na úrovni vyše 80 % vyliečených pacientov.

 Na Slovensku sa začala rozvíjať detská onkológia pred 36 rokmi v Banskej Bystrici. Okrem tejto detskej onkológie s najväčšou tradíciou sú u nás detské onkológie aj v Bratislave a Košiciach. Na týchto pracoviskách spolu ročne diagnostikujú vyše 200 prípadov onkologických ochorení u detí od 0 do 19 rokov.

Najčastejšie sú lymfatické nádory

„Najčastejším typom ochorení sú leukémia, nádory mozgu, lymfómy a solídne nádory, ako je napríklad neuroblastóm a Wilmsov nádor. Pri včasnom zachytení ochorenia má dnes detský pacient veľkú šancu na vyliečenie. V samotných začiatkoch úsilia o liečbu detskej rakoviny bola iba asi trojpercentná šanca. Dnes, vďaka moderným liečebným postupom a podpornej starostlivosti, je to 80 %,“ povedal Pavel Bician, predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje a primár Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica.

Svetielko pomáha celým rodinám

Pri detskej onkológii v Banskej Bystrici už 17 rokov pôsobí občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré sa zameriava na pomoc ťažko chorým deťom a ich rodinám. Za ten čas Svetielko nádeje poskytlo pomoc viac ako 650 deťom s onkologickým a iným vážnym ochorením a ich rodinám.

„V roku 2019 sme poskytovali pomoc 46 novým detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Predovšetkým formou poradenstva a konkrétnej pomoci. Uskutočnili sme 598 bezplatných prepráv na vyšetrenia a zákroky, na ktorých moji kolegovia najazdili vyše 140 tisíc kilometrov. Poskytli sme bezplatné ubytovanie pre rodinných príslušníkov počas návštev pri dlhodobej liečbe, celkovo išlo o 658 prenocovaní. Teší ma, že sa nám podarilo v spolupráci so združením Physio Canis spustiť pilotný projekt kanisterapie a deti mohli zažiť priaznivé účinky psíkov 31 krát. Spolu s DFNsP v Banskej Bystrici sme jediné nemocničné zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku projektu v jeho pilotej fáze,” priblížil výsledky združenia Igor Obšajsník, poverený riadením OZ Svetielko nádeje.

Spolupráca aj po vyliečení

Okrem toho Svetielko nádeje zabezpečilo rekondičný pobyt pri mori pre 17 detí po vyliečení a ďalšie výlety pre 33 rodín. Zrealizovalo 2 stretnutia rodín pre rodiny po strate dieťaťa, ktorých sa zúčastnilo 15 rodín. Podporilo nákup liekov pre detských pacientov sumou vyše 22 tisíc eur. Združenie pomáha aj samotnej nemocnici a to hlavne materiálno-technickým vybavením a podporou vzdelávania lekárov a sestier.

V rámci projektu Dobrovoľnícka návštevná služba odpracovali dobrovoľníci Svetielka nádeje na detskej onkológii 750 hodín a desiatky ďalších hodín na akciách združenia. Nie vždy sa dá dieťa zachrániť, ale vždy je možné pomáhať. Svetielko nádeje preto prevádzkuje aj jediný detský mobilný hospic na strednom Slovensku, ktorý sa minulý rok staral o 14 detí. Hospicový tým zrealizoval 183 návštev a najazdil za pacientmi takmer 20 tisíc kilometrov.

Nový prístroj

„Dnes je neporovnateľne lepšia kvalita prostredia na detskej onkológii ako tomu bolo pred 20 rokmi, keď som sa liečil ja. Rovnako je vďaka takým organizáciám ako Svetielko nádeje omnoho lepšia aj podpora rodinám, v ktorých je onkologicky choré dieťa.  Je vidieť, že sa urobil veľký posun a nezabúda sa ani na psychologickú a sociálnu pomoc,” skonštatoval bývalý detský onkologický pacient Peter Kysel.

Tento rok navyše zavedú špeciálny program nutričnej výživy, ktorý má ešte zvýšiť úspešnosť liečby. „Rakovine dieťaťa sa vo všeobecnosti nedá predchádzať alebo ju skríningovať. Avšak dá sa zrealizovať včasnú a presnú diagnózu a po nej nasadiť účinnú liečbu a podporiť ju čo najkomplexnejšou starostlivosťou. Pre liečebný proces je dôležitý nielen medicínsky účinok, ale aj pozitívne nastavenie a nádej. Vo Svetielku nádeje sa preto snažíme realizovať family friendly prístup a zachytávať a napĺňať všetky potreby detí a ich rodín,“ uzavrel Pavel Bician.

Medzinárodný deň detskej rakoviny

Občianske združenie Svetielko nádeje sa pravidelne pripája k celosvetovej kampani na podporu povedomia o detskej rakovine a jej liečbe. Deň detskej rakoviny pripadá každoročne na 15. februára. S iniciatívou pripomínať si tento deň prišla organizácia Childhood Cancer International (CCI) v roku 2002.

Tento deň podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia. Symbolom je zlatá stužka. Svetielko nádeje si pripomenie tento deň v sobotu 15. 2. 2020 sériou akcií v  Europa SC v Banskej Bystrici.  K tejto iniciatívne sa môže pripojiť verejnosť viacerými spôsobmi, napríklad účasťou na programe, nosením zlatej stužky, darcovstvom krvi, či podporou verejnej zbierky.