V sobotu, 8. mája si prídu na svoje všetci zberatelia suvenírových bankoviek. Už od 8:30 hod. si budú môcť v Informačnom centre na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici zakúpiť 0-eurovú bankovku s vyobrazením našej úspešnej športovkyne Anastasie Kuzminovej.

Druhá suvenírová bankovka vychádza pri príležitosti 30. výročia založenia banskobystrickej mestskej polície. Okrem historickej dominanty Banskej Bystrice – Barbakanu, sú jej hlavným motívom v priamom výkone najdlhšie slúžiaci príslušník a príslušníčka mestskej polície. Predaj tejto bankovky sa začne tak isto v sobotu, 8. mája od 12:00 hod. v priestore Hodinovej veže na námestí.

Euro Souvenir Anastasia Kuzmina vyjde v náklade 10 000 ks. Cena bankovky je 3 eurá za kus s DPH. „Bankovka bola vyrobená k 10. výročiu od zisku historicky prvej zlatej medaily pre samostatné Slovensko na ZOH 2010 ako poďakovanie ľuďom, fanúšikom, podporovateľom, všetkým milovníkom biatlonu a na charitatívne účely. Čakala na vás od roku 2020, keďže pre pandémiu sa posúvali termíny predaja. Verím, že poteší tých, ktorí majú zberateľského ducha a vedeli, že existuje, a zároveň prekvapí tých, ktorí eurobankovky nepoznajú a zakúpia si ju ako darček či suvenír,“ objasňuje niekoľkonásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzmina.

Mestská polícia v Banskej Bystrici bola zriadená dňa 1. januára 1991 na základe Uznesenia druhého Mestského zastupiteľstva a do funkcie náčelníka bol vymenovaný Svetozár Jašurek. Od začiatku funguje na mestskej polícii pracovisko stálej služby s nepretržitou prevádzkou, ktoré prijíma nielen oznámenia od obyvateľov, ale zároveň aj neodkladné a operatívne opatrenia v záujme dodržiavania verejného poriadku. MsP má tiež vybudovaný pult centrálnej ochrany objektov a chránené pracovisko pre operátorov rozsiahleho kamerového systému. Postupne sa rozširuje a modernizuje vozový park, vylepšuje sa materiálne a technické vybavenie príslušníkov mestskej polície modernizáciou výstroja, výzbroje, informačných a komunikačných systémov. Do výkonu služby sa okrem peších hliadok a motohliadok zaradila aj cyklohliadka a hliadková služba na cestných skútroch.
Malou oslavou významného jubilea Mestskej polície Banská Bystrica bude predaj suvenírovej bankovky s motívom MsP. Vychádza v náklade 10 000 kusov a cena je 3 eurá za kus s DPH.

„Počas tridsaťročnej existencie čelila mestská polícia množstvu zložitých situácií, ktoré si neraz vyžadovali jedinečné riešenia. V priebehu rokov sa nemenil len počet príslušníkov, ale aj systém a spôsob výkonu služobných činností, ktorý sa vždy prispôsoboval aktuálnym požiadavkám. Skvalitňoval sa výcvik a vzdelávanie, do praxe boli zavádzané technické vymoženosti, ktoré umožnili skvalitňovanie činnosti príslušníkov vo výkone služby. V meniacich sa spoločenských podmienkach mestská polícia vždy stála na strane obyvateľov a návštevníkov mesta, pričom v maximálne možnej miere dbala na rešpektovanie pravidiel súvisiacich s dodržiavaním verejného poriadku v jeho najširšom zmysle. Je tomu tak aj teraz,“ hovorí náčelník MsP Ivan Holík.