Tri tvorivé tvory. Alebo 3T. Alebo TTT. Alebo Juraj Šoko Tabaček, Lukáš Pucho Púchovský a Stanislav Stanley Staško. V utorok 26. mája v banskobystrickom Klube Hudby a Divadla.

KLUB HaD_3TKaždopádne, pripravte sa na to, že sa nasmejete. Divadelno-improvizačná skupina troch hercov, ktorých mená sme spomenuli v úvode, intenzívne komunikuje s publikom. Sú to práve diváci, ktorí určujú smerovanie deja, alebo ho v procese pozmenia. A 3T improvizujú.

„Naša improvizácia je v značnej miere situačná. Znamená to, že humor, ktorý sa snažíme produkovať. vzniká priamo na javisku. Často ním prekvapujeme aj seba samých. Pri každom predstavení vytvárame novú a nepredvídateľnú divadelnú hru, čo v praxi znamená, že vytvárame dej, postavy, prostredie… priamo pred divákmi na tému, ktorú si zvolia oni. Každú tému sa snažíme naplniť humorom a zmysluplne uzavrieť. Každé predstavenie je spoločné dobrodružstvo hercov a divákov, cesta do krajiny fantázie a temných zákutí ľudskej predstavivosti. Neplatia tu žiadne obmedzenia, spracúvame vlastné skúsenosti i spontánne podnety do autentického príbehu. Divadelná improvizácia je umelecký tvar natoľko citlivý, že do hry vstupujú i nálady a pocity divákov, a predstavenie sa tak stáva naozaj spoločným dielom. Je premiérou a derniérou zároveň, ide teda o neopakovateľný zážitok z tvorivého procesu a vzniku predstavenia priamo pred očami divákov…“

V Klube Hudby a Divadla sa s Tromi Tvorivými Tvormi môžete stretnúť, zaimprovizovať si s nimi a, samozrejme, pobaviť sa, v utorok 26. mája o 19. hod.

A vstupenky môžete vyhrať aj v súťaži, ktorú sme pre vás pripravili s Klubom HaD. Do žrebovania zaradíme všetkých, ktorí do soboty 23. mája správne odpovedia na otázku: Čo znamená skratka 3T?

Súťaž je ukončená. Výhercom sa stáva Roman Bečka.