Ako nám ukazuje história, niekedy je treba postaviť sa systému a ísť aj proti aktuálne platným zákonom. Inšpirujte sa sudcami, ktorí odmietli upaľovať čarodejnice, postavili sa nacistom, alebo sa snažia o zachovanie nezávislosti súdov.

V minulosti aj súčasnosti nájdeme viacero príkladov, keď sa právnici alebo sudcovia odmietli riadiť pochybnou legislatívou a zachránili tak životy, prípadne zmenili dejiny. Takéto príbehy zozbieral významný nórsky profesor práva Hans Petter Graver, ktorý nedávno navštívil Slovensko. Stretol sa tu s viacerými sudcami, navštívil novovzniknutý Najvyšší správny súd SR a odprezentoval knihu Právne hrdinstvá: 12 príbehov odvážnych ľudí v talároch.

„Bol som dosť depresívny z toho, keď som videl, ako v mnohých prípadoch právnici doslovne aplikovali právo, aj keď bolo nemorálne, najmä v autoritatívnych režimoch. Preto som sa rozhodol poukázať na tie žiarivé príklady, ktoré odmietli byť takéhoto niečoho súčasťou. Zaujímavých príbehov je veľa, ale k mojim najobľúbenejším patrí Hans Georg Calmeyer, o ktorom si prečítate v knihe. Hľadal trhliny v zákone a zachránil počas druhej svetovej vojny tisícky ľudí pred masovým vyhladením,“ uviedol Hans Petter Graver.

Preklad a vydanie Graverovej knihy, v ktorej  čitatelia nájdu príbehy advokátov a sudcov, ktorí sa v záujme vyššieho dobra postavili zákonu alebo orgánom verejnej moci, realizoval Sokratov inštitút. Z nórskeho originálu Jussens helter preložili Eva Lavríková a Miroslav Zumrík. V knihe je jedenásť príbehov reálnych osobností z právneho sveta z obdobia stredoveku či expanzie hitlerovského Nemecka v Európe, ale aj príbehy poznačené érou rasovej segregácie alebo obdobím boja za nezávislosť súdov v súčasnom Poľsku. Posledný príbeh je fiktívny, postavený na literárnom diele Margaret Atwood, autorky Príbehu služobníčky.

„Motiváciou na vydanie knihy bolo podporiť jej čitateľov, aby si vedeli v ťažkých chvíľach zachovať integritu a našli odvahu rozhodnúť sa pre správnu vec. Pretože ich malé hrdinstvá môžu viesť k veľkým zmenám v spoločnosti,“ uviedla Jana Ďaďová zo Sokratovho inštitútu, programu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Všetkých dvanásť príbehov je podľa nej inšpiratívnych, no najviac ju zaujala odvaha sudcu z raného novoveku.

„Je to príbeh o právnikovi Mandrupovi Pedersenovi Schønnebølovi, ktorý sa ešte v sedemnástom storočí v Nórsku postavil verejnej mienke aj zaužívanej praxi upaľovania čarodejníc. Na základe dôsledného uplatnenia práva zachránil niekoľko žien pred upálením, pričom sa zastal najmenej privilegovaných vrstiev obyvateľstva,“ dodala Jana Ďaďová.

Hans Petter Graver sa počas návštevy Slovenska zúčastnil aj na diskusii so slovenskou sudkyňou Dašou Kontríkovou a predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzanou Dlugošovou. Hovorili o tom, odkiaľ prichádza tlak na sudcov a ako sa mu dá čeliť.

„V knihe nájdete hrdinstvá sudcov v diktatúrach a u nás na Slovensku určite v diktatúre nežijeme. Myslím si však, že to, čomu čelia trestní sudcovia teraz, keď sa začala odhaľovať korupčná činnosť v rámci celej spoločnosti, je náročné. V budúcnosti budú pravdepodobne títo ľudia považovaní za hrdinov,“ uviedla Daša Kontríková.

Záznam diskusie s Dašou Kontríkovou:

Ukážka z knihy

Mandrup Pedersen Schønnebøll, krajský sudca, ktorý zastavil čarodejnícke procesy

Čarodejnícke procesy sú temnou kapitolou našej histórie. V priebehu 16. a 17. storočia bolo v Európe za čarodejníctvo odsúdených a upálených na hranici viac ako 40 000 ľudí, prevažne žien. V Nórsku tento osud medzi rokmi 1590 – 1690 postretlo okolo 300 osôb v približne 1 000 procesoch. K procesom a popravám dochádzalo vo vlnách a na niekoľkých miestach. Napríklad v krajoch Rogaland či Finnmark boli obdobia, keď bolo zapálených niekoľko hraníc ročne. Možno si len domýšľať, ako veľmi to muselo ovplyvniť malé a zovreté spoločenstvá, v akých sa v 17. storočí žilo. O kraji Finnmark sa napríklad tvrdí, že v istom období neexistovala rodina, ktorej by sa čarodejnícke procesy nedotkli, či už išlo o žalobcov a svedkov alebo odsúdených…

Sudca  Mandrup Pedersen Schønnebøll bol prvým sudcom, o ktorom vieme, že proti čarodejníckym procesom zastával konzistentne kritický postoj. Postavil sa nielen predsedom nižších súdov, ale aj richtárom a vrchnosti, a tak vydláždil cestu ukončeniu týchto procesov v Nórsku…

Súťaž

Knihu Hansa Petera Gravera Právne hrdinstvá: 12 príbehov odvážnych ľudí v talároch (Sokratov inštitút, 2021) si môžete objednať tu.  Ponúkame vám však aj možnosť  vyhrať ju v našej súťaži, do ktorej sa môžete zapojiť do nedele 14. novembra 2021 (do polnoci) na Facebooku BBonline.sk. Knihu pošleme trom vyžrebovaným výhercom alebo výherkyniam.