Čarovný príbeh o sile lásky a literatúry, piata časť série o osudoch šľachtického rodu Westcottovcov aj rozprávanie o tom, že existuje veľa možností, ako hovoriť s mužmi. To sú tri knihy na spríjemnenie voľných chvíľ, ktoré môžete vyhrať v našej súťaži.

Terri-Lynne DeFino: Domov slávnych spisovateľov (a ich múz)

Alfonse Carducci je literárny velikán, ktorý žil svoj život naplno. Prichádza do Domova seniorov v Bar Harbore, aby tam strávil posledné dni medzi spriaznenými dušami z literárneho sveta. Ako sa jeho život neodvratne chýli ku koncu, začína si uvedomovať dôsledky toho, že pred láskou uprednostnil honbu za slávou. Väčšmi než podlomené zdravie ho však trápi, že už nie je schopný napísať ani riadok. O obyvateľov luxusného penziónu sa stará oddaný kolektív zdravotníkov, ktorí podobne ako ich klienti našli za jeho múrmi útočisko. Medzi nimi je aj Cecibel Bringerová, ktorú pred rokmi ťažká autonehoda poznačila na tele i na duši. Cecibel by si nikdy nepomyslela, aký obrovský dopad bude na ňu mať stretnutie s jej obľúbeným spisovateľom Alfonsom Carduccim, ako ovplyvní doslova celú jej existenciu. Alfonse zasa v Cecibel nachádza múzu, čo v ňom prebudí vášeň, ktorú pokladal za nenávratne stratenú…

Ukážka z knihy

Cecibel vytiahla jednu knihu — Jedovaté jazyky — a odniesla si ju k obloku. Obzrela si zadnú stranu obálky. Bol na nej päťdesiatročný Alfonse Carducci s úsmevom atraktívneho talentovaného a úspešného muža, ktorý si plne uvedomuje svoj pôvab. Kotlety na sluchách už mal nepatrne postriebrené. Fotografia bola čiernobiela, no Cecibel vedela, že oči má jantárové ako lev. Z rozhovoru, ktorý s ním robil Johnny Carson, sa jej jasne vybavoval jeho hlboký hodvábny hlas s talianskym prízvukom, ktorého sa nezbavil, hoci celú dospelosť prežil v Spojených  štátoch.

Ako veľmi ju tento muž na vrchole svojich síl v každom zmysle slova očaril! Teraz stála pri okne jeho nového príbytku, v ruke držala jeho knihu, ktorú mala najradšej, a po rokoch sa v nej znova ozvala dobiedzavá mladícka žiadostivosť.

„Dobrý deň, Cecibel,“ zavolal na ňu doktor Kintz od vchodu. „Vidím, že sme vás prichytili…“
Rýchlo sa obrátila a stiahla si z vlasov gumičku, dobre že sa pritom nepotkla. Odložila knihu na miesto, prihrnula si vlasy viac do tváre a ponáhľala sa k dverám. V úspešnom úniku jej zabránila niečia ruka.

„Kam sa tak náhlite?“ Hlas mal stále rovnako hodvábny a hlboký, iba menej robustný.
Cecibel obrátila tvár k zárubni. „Práve som skončila s upratovaním… a… prepáčte. Prajem pekné popoludnie, páni.“

Domov slávnych spisovateľov odporúča Veronika Homolová Tóthová:

Mary Baloghová: Druhá šanca na lásku

Lady Elizabeth trávi Vianoce na vidieku v dome svojho brata a jeho manželky, grófa a grófky Riverdalovcov. Pred niekoľkými rokmi ovdovela, a tak uvažuje, že by sa znovu vydala – ak nájde muža, ktorý sa k nej bude správať láskyplne a úctivo. Medzi hosťami je aj grófkin brat Colin Handrich, lord Hodges. Elizabeth a Colin sa spriatelia a ich náklonnosť vyvrcholí nečakaným bozkom, keď pri sánkovačke skončia v snehu. Obaja vedia, že vážny vzťah neprichádza do úvahy, veď Elizabeth je o deväť rokov staršia než Colin.

Elizabeth aj Colin sa vrátia do Londýna pevne rozhodnutí, že si počas nasledujúcej spoločenskej sezóny nájdu iného, vhodnejšieho partnera. Napriek tomu naďalej udržujú priateľský vzťah a dohodnú sa, že na každom bále si spolu zatancujú jeden waltz. Táto na pohľad nevinná dohoda však obráti ich život naruby, keďže s každým ďalším tancom silnie ich vzájomná príťažlivosť a čoraz nástojčivejšie si kladú otázku, čo sú ochotní obetovať pre lásku…

Ukážka z knihy

V tom dome vyše dvadsať rokov nikto nebýval, Alexander zdedil titul, no panstvo bolo dosť schátrané. Keď tam prišiel bývať, ešte väčšmi spustlo a okolitý park pôsobil smutno, zanedbane. Pre Alexandra to bola ťažká úloha, lebo bral svoje povinnosti vážne, no nemal peniaze, aby s tým niečo urobil. Ten problém sa vyriešil ženbou, lebo Wren bola nesmierne bohatá. Majetok, ktorý priniesla do manželstva, im umožnil napraviť dlhoročné škody, z jednej strany zreštaurovať a upraviť park, z druhej vrátiť blahobyt na gazdovstvá. Ale ani Rím nepostavili za deň, ako pri príchode poznamenala grófka vdova. Ešte im zostávalo dosť roboty. Naozaj dosť. Ale aspoň bolo cítiť, že v dome niekto žije.

Prišlo aj zopár iných hostí, nielen Westcottovci s partnermi a deťmi. Z Bathu prišla pani Kingsleyová a z Dorsetshiru, jej syn a nevesta, reverend Michael a Mary Kingsleyovci. To boli matka, brat a švagriná Violy, bývalej grófky Riverdalovej, ktorá dvadsať rokov žila v manželstve s nebohým grófom, no po jeho smrti vysvitlo, že žili v bigamii a Viola de iure nebola jeho manželka. Nepríjemné odhalenie spôsobilo mnohé komplikácie, ale pre Violu sa všetko skončilo šťastne. Lebo práve v tento deň, na Štedrý večer, sa v dedinskom kostolíku vydala za Marcela Lamarra, markíza Dorchestera. Novomanželia teraz boli v Brambledeane, tak ako Dorchesterove osemnásťročné dvojčatá, syn a dcéra. A bol tam aj Wrenin brat Colin Handrich, barón Hodges.

Nicole Stange: Ako hovoriť s mužmi

Už dávno je známe, že muži a ženy hovoria rôznymi jazykmi. Nicole Stange, odborníčka na vzťahy, už dlhé roky skúma, ako túto situáciu zmeniť tak, aby boli v partnerstvách eliminované konflikty a aby sa zvýšila efektivita komunikácie. Tým sa totiž v pozitívnom zmysle podporí aj dynamika párových vzťahov.

Takže – ako môžu ženy hovoriť s mužmi tak, aby im muži rozumeli? Ako dosiahnuť, aby bol ich odkaz nezameniteľný? Nuž, niečo už vieme – ide v prvom rade o jasný a priamy spôsob vyjadrovania slov, nazývanie vecí pravými menami. Ženy tušia, že očakávať od muža, že si z ich náznakov „domyslí“, o čo im ide, je márne. Nicole Stange však odkrýva  množstvo ďalších pravidiel, ktoré budú pre mnohé ženy prekvapujúcimi, no na druhej strane, po ich aplikovaní v praxi rýchlo zistia, že aj prekvapujúco fungujúcimi.

Ukážka z knihy

„Miláčik, musíme sa porozprávať!“

VETA, KTORÁ EŠTE NIKDY NEFUNGOVALA

Niekedy je to takto: Máme pocit, že musíme okamžite hovoriť, inak praskneme. Samozrejme, tak rýchlo to predsa len nepraskne. Ale potlačiť naliehavý impulz k diskusii nie je jednoduché. Avšak „Musíme sa porozprávať“  v ňom vyvolá iba jediné – číročíru paniku! „Čo som urobil zle?“, „Mám teraz problém?“ Muži sa obávajú najhoršieho, keď začujú túto vetu. A reakciou je  „bojuj alebo uteč!“ Prejdú do bojového režimu alebo ujdú. Hádajú sa, opustia situáciu naozaj, alebo sa stiahnu do seba. Viete, o čom hovorím?

Existuje jedna hravá varianta tejto vety, ktorá môže fungovať: „Miláčik, vyzleč sa, ľahni si, musíme sa porozprávať!“ Ktorý muž môže na to povedať nie? V každom prípade sa mu táto situácia nezdá nebezpečná. Pravdepodobne sa však spočiatku nedostanete k rozprávaniu… To, čo môžete pomocou tejto vety vytvoriť, je určitá forma ľahkosti. Prebleskuje humor, radosť z hry. Skúste to, vášho muža to určite prekvapí – a prekvapenia sú vzrušujúce. Udržiavajú vzťah pri živote.

Súťaž

Do súťaže o knihy Domov slávnych spisovateľov (a ich múz) (Slovenský spisovateľ, 2021), Druhá šanca na lásku (Slovenský spisovateľ, 2021) a Ako hovoriť s mužmi (NOXI, 2021) sa môžete zapojiť do nedele 14. marca na  Facebooku BBonline.sk. Vyžrebovanému výhercovi (výherkyni) pošleme všetky tri knihy.