Amerického prozaika Jerome Davida Salingera (1919 – 2010) preslávil román Kto chytá v žite. Ďalšie jeho prózy sa dajú zrátať na prstoch jednej ruky. Máloktorý spisovateľ však dokázal to, čo on – každým útlym dielkom pohnúť kormidlom súčasnej prózy a zároveň ostať dlhodobo sviežim a kultovým autorom.

JD SalingerJeho Deväť poviedok poprvýkrát vyšlo knižne v roku 1953.Napriek tomu svojou nadčasovosťou, brilantnosťou, zdanlivou dejovou prostotou, v ktorej je dokonale ukrytá psychika a myslenie postáv, zostávajú tým najlepším vo svetovej literatúre. Ľahkosť a prirodzenosť, s akou Salinger vykresľuje charaktery svojich postáv spôsobuje, že hoci nie všetkému rozumiete, hlboko ich chápete. A to aj postavy, čo sa rozhodli pre samovraždu, alebo sa nevedia spamätať z hrôz vojny. Hoci to nie sú príbehy veselé, detský údiv a priamosť ich otázok dáva často nezmyselnému ľudskému údelu jasnú pečať nádeje a poviedkam autentickú živosť a humor.

Úryvok z poviedky: Venované Esmé – s láskou a perfídnosťou

Deväť poviedokNedávno som leteckou poštou dostal pozvánku na svadbu, ktorá sa mala konať 18. apríla v Anglicku. Zhodou okolností, dal by som celé kráľovstvo, keby som sa na tú svadbu dostal, a tak len čo pozvánka prišla, blyslo mi hlavou, že by som sa hádam mohol udrieť po vrecku a dovoliť si cestu lietadlom. Pravdaže, neskôr som takmer do najmenšej podrobnosti prebral všetko so ženou, s úzkostlivo rozvážnym dievčaťom, a rozhodli sme sa necestovať z iného dôvodu: celkom som zabudol, že moja testiná sa už nevie dočkať posledných dvoch aprílových týždňov, ktoré mieni s nami stráviť. Veď mamku Grencherovú človek nevidí každý deň, a už nie je najmladšia. Má už päťdesiatosem rokov. (A sama si to pripúšťa.)

No nech som už tu či tam, sotva patrím medzi ľudí, čo nepohnú ani prstom, keď treba svadbu zachraňovať pred nudou. Preto som sa vychytil a naškrabal som niekoľko odhaľujúcich poznámok o neveste tak, ako som ju poznal takmer pred šiestimi rokmi. Ak by moje poznámky mali spôsobiť ženíchovi, ktorého nepoznám, zopár nepríjemných chvíľ, tým lepšie. Tu niet miesta na kurizovanie. Naopak, len sa bude vzdelávať a poúčať…

Reedícia deviatich poviedok v novom preklade Ani Ostrihoňovej vyšla vo vydavateľstve Artforum v septembri tohto roku a ako vianočný darček môže potešiť aj vás.

Do žrebovania o knihu J. D. Salingera Deväť poviedok, ktorú do súťaže venuje banskobystrické Artforum, zaradíme všetkých, ktorí do nedele 20. decembra vyplnia a odošlú súťažný formulár.

Súťaž je ukončená. Výhercom sa stal Matej Gulovič.