Priaznivcov vážnej hudby určite poteší súťaž o CD dvoch významných slovenských skladateľov Vladimíra Bokesa a Ilju Zeljenku.

Vladimír Bokes – Symphonies

Vladimír BokesK veľkej radosti poslucháčskej obce so slabosťou pre slovenskú vážnu hudbu koncom minulého roka vyšli na CD s názvom Symphoniesdve zásadné symfónie skladateľa Vladimíra Bokesa. Symfónia pre orchester č. 2, op. 24 a Symfónia pre orchester č. 3, op. 36. Obe diela spája umelecký zápas s minulým režimom a Bokesova skladateľská oduševnenosť.

„Generácia, neschopná vytvoriť vlastný obraz žánru, škodí nielen sebe ale aj žánru samotnému. Vytvorenie vlastného obrazu však znamená vstúpiť do konfliktu s obrazom práve existujúcim. Príliš často sa v umení neúspech či nepochopenie ukázali byť trvalejším ovocím ako lacný efekt či ešte lacnejšia kópia,“ napísal v roku 1980 Vladimír Bokes. Bulletin k premiére jeho skladby však nikdy neuzrel svetlo sveta, vtedajší Zväz slovenských skladateľov ho totiž odmietol zverejniť. Nahrávka Symfónie č. 2 v prevedení dirigenta Bystríka Režuchu a Slovenskej filharmónie pochádza z roku 1980.

„Koncert bol večer a ráno už som bol zakázaným skladateľom. Mojou prvou skladateľskou reakciou bolo, že som začal viac písať. A tak som skomponoval moju tretiu symfóniu,“ opisuje náročné umelecké obdobie skladateľ.

„Po predvedení 2. symfónie predstavitelia politickej scény vyhlásili, že im skladba pripomína rok 1968. Nebol to zámer, chcel som vyjadriť svoje cítenie, výraz vzdorujúci dobe, v ktorej musím žiť. Keď prišli očakávané udalosti, pre mňa to bol signál, že som trafil do čierneho. S následkami som viac-menej počítal. Mal som veľa priateľov a známych. Naraz, keď nastali komplikácie s 2. symfóniou, všimol som si ich výrazný úbytok. Zo dňa na deň sa zmenil vzťah ľudí ku mne. Takže vo všetkých ohľadoch boli nasledujúce roky veľmi ťažké,“ spomína Vladimír Bokes.

Obom Bokesovým symfóniám navyše hrozilo vymazanie. Aj preto je novinka vydavateľstva Hudobný fond vzácnou kultúrnou udalosťou.

Ilja Zeljenka – Symphonies

Ilja ZeljenkaHudba Ilju Zeljenku nestráca nič zo svojej uhrančivosti. Práve naopak. Osem rokov od skladateľovej smrti vyšli dve dôležité symfónie. Nahrávka prvej vznikla v roku 1986. Symfonický orchester Československého rozhlasu dirigoval Oliver Dohnányi. V prípade druhej symfónie, ktorú nahral ten istý orchester ešte v roku 1961, sa za dirigentský pult postavil Ladislav Slovák.

„Ponúkaný CD titul je významný z viacerých dôvodov. Prostredníctvom prvých dvoch Zeljenkových symfónií poskytuje plastický dôkaz o východiskách, konštantách i premenách skladateľovho kompozičného štýlu v dôležitej prvej fáze jeho individuálneho formovania, sprístupňuje hudbu doteraz jestvujúcu len v štúdiových rozhlasových nahrávkach (širšiemu okruhu záujemcov nedostupnú) a navodzuje príležitosť i k všeobecnejšiemu zamysleniu sa nad životnosťou druhu vzniknutého v ranej epoche hudobného klasicizmu. Tvorivý profil IljuZeljenku, vedúcej osobnosti slovenskej hudobnej avantgardy nastupujúcej koncom 50. a v priebehu 60. rokov uplynulého storočia, nie je len obrazom jeho individuality, ale vďaka svojím kvalitám aj svedectvom o vývojových peripetiách slovenskej hudby v čase Zeljenkovho života,“ opisuje v booklete prínos nového titulu vydavateľstva Hudobný fond muzikológ, profesor Ľubomír Chalupka.

Počas svojho života skomponoval Zeljenka celkovo deväť symfónií. Začiatky nášho najplodnejšieho skladateľa sú fascinujúcou poslucháčskou skúsenosťou.

Do žrebovania o 2 CD z Vydavateľstva Hudobný fond – Vladimír Bokes Symphonies a Ilja Zeljenka Symphonies zaradíme všetkých, ktorí do nedele 24. januára odošlú formulár so správnou odpoveďou na otázku: Koľko symfónií skomponoval Ilja Zeljenka?

Súťaž je ukončená. Výhercom sa stal Andrej Chmelík.