Evergreeny. Piesne, ktoré porazili čas. Nechýbajú ani v hudobnej histórii Slovenska. K ich zachovaniu pre budúce generácie nedávno prispelo aj vydavateľstvo Hudobný fond, ktoré vydalo publikáciu 100 slovenských evergreenov skladateľa, hudobníka a publicistu Pavla Zelenaya.

100-slovenskych-evergreenovPavol Zelenay, legendárna osobnosť slovenskej kultúry, patrí k najväčším odborníkom na oblasť domácej populárnej hudby. Svoje vedomosti dlhoročne odovzdáva aj novej generácii slovenských poslucháčov a hudobníkov. Vďaka jeho najnovšej publikácii sa k nám dostáva 100 skladieb z ranného obdobia slovenskej populárnej piesne v notovej úprave pre spev a gitaru, prípadne klavír.

„Počas mojej práce som sa stretol s poznatkom, že ak by niekto hľadal slovenské skladby, ktoré kedysi vyšli na platniach alebo v písomnej podobe, nájde ich iba veľmi ťažko. Myslel som, že by bolo dobré, ak by boli k dispozícii pre nadšencov, ktorí si chcú na gitare zahrať staré slovenské skladby,“ hovorí autor publikácie Pavol Zelenay a dodáva:

„Ide o záznam hudby v notovom podaní, pod nimi sú texty a nad notami sa nachádzajú harmonické značky. Tieto bolo treba doplniť. Snažil som sa skladby zachovať ako historické skutočnosti, ktoré vytvárali našu históriu v oblasti populárnej hudby. Sú to piesne, ktoré sú schopné prekonať roky a znesú stvárnenie novými výrazovými prostriedkami.“

Piesne, ktoré preslávili hviezdy zlatej éry slovenskej populárnej hudby, sa tak k publiku dostávajú v komplexnej a interpretačne ucelenej podobe.

Autor sa sústredil na prvé tri desaťročia slovenskej populárnej piesne. Najmladšie piesne zborníka pochádzajú z roku 1963. Výberu jednotlivých skladieb dominovali dve ústredné kritériá. Popularita u dobového publika a progresívnosť v rámci vtedajšej populárnej hudby. Korekcie jednotlivých textov zveril autor spisovateľovi Tomášovi Janovicovi. Za korektúrami práce Pavla Zelenaya stojí skladateľ a dirigent Pavel Zajáček.

Gabriela Hermélyová, Bea Littmannová, Zuzka Lonská, Melánia Olláryová, Jozef Borároš, Zdeněk Kratochvíl, Jozef Krištof, Jozef Kuchár a ďalší interpreti. Každý zo spomínaných interpretov prispel k popularite piesní, ktoré tvoria dôležitú súčasť publikácie 100 slovenských evergreenov.

V súťaži, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci s Hudobným fondom, môžete publikáciu 100 slovenských evergreenov vyhrať. Stačí do pondelka 13. februára vyplniť a odoslať súťažný formulár.

Súťaž je ukončená. Výherkyňou sa stala Alena Klincová.