Prvé súkromné detské centrum v Banskej Bystrici sa opiera o desaťročnú tradíciu a rodinnú atmosféru.

SDC Hugo
Foto: martinremenar.sk

Súkromné detské centrum Hugo vyzerá ako veľká detská izba. PaeDr. Renáta Kráčiková nás usádza na miniatúrne stoličky. „Nebojte sa, sú pevné,“ hovorí s úsmevom, keď vidí pochybnosti v očiach, či udržia váhu dospelého človeka.

Príbeh SDC Hugo začal v roku 2003, keď „Renke“, ako ju volajú deti, zverili na niekoľko dní do opatery jedného drobca. Práve po ňom bolo detské centrum pomenované. „Pred tým som robila osemnásť rokov v školstve a chýbal mi v ňom prvok rodinnej výchovy,“ vysvetľuje zakladateľka. Myšlienka vzniku zariadenia s rodinnou atmosférou sa postupne rozrastala a v súčasnosti je kapacita pätnásť detí.

Dôležitý je najmä individuálny prístup k dieťaťu a úzky kontakt s rodičmi. Klient môže prísť o siedmej alebo o pol desiatej ráno, podľa potreby. Centrum sa prispôsobuje aj trendu, že ľudia pracujú do neskorých hodín, preto je otvorené do šiestej.

logoBlízkosť súkromného detského centra Hugo pri parku pod Pamätníkom SNP vytvára ideálny priestor na šport. „V lete má každé dieťa buď odrážatko alebo bicykel, chodíme von“ približuje PaeDr. Renáta Kráčiková. Podľa aktuálneho vekového zloženia detí sa robia aj výlety na Urpín či na Zimný štadión. „Deti poznajú rolbu, povzbudzujeme hokejistov, takže máme rozmanité aktivity. Spolupracujeme s Divadlom J. Haruštiaka a s Bábkovým divadlom na Rázcestí,“ dodáva s úsmevom skúsená pedagogička.

Individuálny prístup a rodinná atmosféra je skĺbená so splnením vzdelávacích noriem tak, aby deti nemali problém začleniť sa v štátnom školskom zariadení. Učiteľky s pedagogickým vzdelaním idú podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED. „Pri našich ľuďoch je však dôležitý vzťah k deťom, nie to, čo ich naučili v škole. V prvom rade tam musí byť pozitívny prístup k deťom,“ hovorí vedúca centra.

Úzky kontakt s deťmi sa prejavuje aj pri ich odchode z centra do štátnych zariadení. „S deťmi si vytvoríme dosť blízke vzťahy. Keď sa potom lúčime, tak je to dramatické,“ dodáva na záver PaeDr. Renáta Kráčiková.

Viac o súkromnom detskom centre Hugo sa môžete dozvedieť na stránkach sdc-hugo.sk alebo na Facebook profile.