Den krivych zrkadielZdruženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím pri Domove sociálnych služieb Prameň organizuje výstavu Deň krivých zrkadiel – deň ľudí s mentálnym postihnutím.

Výstava by chcela upozorniť na to, akým spôsobom sú ľudia s mentálnym postihnutím vytláčaní na okraj spoločnosti o čom hovorí aj samotné motto výstavy: „Sme iní, ale nie horší, chceme žiť s vami, nie vedľa vás!“

Výstava sa uskutoční od 12. do 13. júna v priestoroch Radnice na Námestí SNP v  Banskej Bystrici a koná sa pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, Petra Gogolu.