Štátna vedecká knižnica Literárne a hudobné múzeum pozýva na stretnutie s redaktorkou, spisovateľkou a poetkou Blankou Poliakovou, rodenou Kohútovou pri príležitosti jej nedávneho významného životného jubilea.

blanka pozvánkaBlanka Poliaková sa narodila 19. júla 1936 v Banskej Bystrici. Absolvovala tu základnú školu a gymnázium, kde v roku 1954 zmaturovala. Zamestnala sa ako referentka na odbore školstva a kultúry a po roku ako administratívna pracovníčka v podniku Stavoindustria. Neskôr pracovala ako redaktorka Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Poslucháči si ešte pamätajú jej príjemný hlas hlásateľky.

Svoje výtvarné umelecké nadanie zúročila ako kreslička Vojenského kartografického ústavu. Pracovala aj ako odborná pracovníčka Múzea SNP. V roku 1969 sa presťahovala do Bratislavy. Pôsobila tam ako redaktorka vydavateľstva Mladé letá, neskôr mesačníka pre deti a mládež Slniečko. V rokoch 1970 až 1993 bola redaktorkou časopisu Slovenka, kde publikovala mnohé pútavé umelecké články a reportáže.

Blanka Poliaková žije v Bratislave, no letné mesiace trávi v neďalekých Králikoch,vo svojej chalupe zdobenej vlastnoručne maľovanými šambránami a vo dvore, ktoré zdobia jej umelecké práce. V milovanej záhrade vznikli mnohé inšpirácie pre jej literárnu tvorbu. Štvrtkové dopoludnie si s Blankou Poliakovu návštevníci podujatia pripomenú jej mladosť, jej priateľov, literárnu tvorbu ako aj ďalšie aktivity.

Blanka Poliaková napísala básnické zbierky Požičaj mi deň (1963), Zaklínadlá (1965), Malý svet (1977), Listy (1984), Nepovedala som nahlas (1977), Skôr, ako potemnie slnko (2003), knihy veršov pre deti Aha, mama, ja už viem (1985), Aha, oco, ako rastiem (1990), Aha, máme bračeka(2011) a je spoluautorkou zbierky Za ranného šera pohladiť ružu šiel som (2015). Z jej prozaickej tvorby spomeňme novelu Dedičstvo (1968) a knihu reportáží V mojich stopách more (1987).