Štátna vedecká knižnica a Kuzmányho kruh pozývajú na stretnutie s Klárou Kubičkovou v rámci pravidelného cyklu Osobnosti, ktoré sa uskutoční v pondelok 24. októbra o 16-tej hodine v Spoločenskej sále ŠVK.

pozvanka-kubickova-page-001Klára Kubičková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Ašpirantúru absolvovala v kabinete teórie a tvorby životného prostredia Ústavu dejín umenia ČSAV Praha. V rámci svojej profesionálnej činnosti absolvovala viaceré študijné a pracovné cesty do zahraničia (National Museum New Delhi v Indii, British Council v Londíne, Bienále architektúry v Benátkach a i.). Je autorkou mnohých odborných monografií, článkov a štúdií, kurátorkou výstav na Slovensku a v zahraničí, zostavovateľkou katalógov k výstavám a laureátkou niekoľkých cien.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje okrem iného dejinám architektúry, otázkam syntézy architektúry a umenia ako aj osobnosti architekta Ladislava Hudeca, rodáka z Banskej Bystrice presláveného stavbami v Šanghaji. Historička a teoretička architektúry a výtvarného umenia Klára Kubičková oslávila v tomto roku okrúhle životné jubileum.