V týchto dňoch sa do užívania dostávajú vynovené priestory Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Rekonštrukcia, ktorú začali zhruba pred rokom, bola financovaná najmä z európskych peňazí, keď na ňu Banskobystrický samosprávny kraj získal vyše jeden a pol milióna eur.

Viditeľnou zmenou je najmä rekonštrukcia fasády kultúrnej pamiatky na Dolnej 35. K doteraz využívaným kancelárskym priestorom v budove a k dielni ľudových remesiel vo dvore pribudli aj viacúčelový výstavný priestor, komorná viacúčelová sála pre menšie divadelné a koncertné vystúpenia, ktorá bude využívaná aj pre vzdelávacie podujatia. Upraviť sa má aj nádvorie, aby mohlo byť využívané pre rôzne koncerty, prezentácie remeselníkov, divadelné predstavenia a iné.

Pôvodné sídlo strediska bolo na Hornej ulici 21, kde bola budova dostatočne vybavená priestormi vyhovujúcimi pre ich kultúrnu, vzdelávaciu a záujmovú činnosť. Nakoľko muselo SOS BB v roku 2002 túto budovu opustiť, prišlo o priestory, akými bola veľká sála, klubovne, a taktiež aj o veľké kancelárie využívané veľakrát aj ako šatne. Banskobystrické kultúrne podujatia, ktoré predtým mohli vykonávať vo svojich priestoroch, museli preto organizovať v externých priestoroch.

Pozrite si kompletnú fotogalériu rekonštrukcie na stránke SOS BB…