Katalóg Pracovná plocha vydala Stredoslovenská galéria pri príležitosti rovnomennej autorskej výstavy maliara Rastislava Podobu, ktorá bola realizovaná v mesiacoch máj – júl 2015 a predstavila rozsiahly výber z jeho tvorby.

podobaReprezentatívnu publikáciu v dvojjazyčnej mutácii (SK/AJ) graficky navrhol Jakub Hauskrecht a edične pripravila Ivana Moncoľová. Výber malieb prezentovaných v katalógu je zostavený z cyklov Second Land,Encyklopédia a Pozorovanie, ktoré Rastislav Podoba vytvoril medzi rokmi 2009 – 2014. Sprievodnými textami analyzujúcimi umelcovu tvorbu prispeli Michal Šedík a Zuzana L. Majlingová. Rastislav Podoba sa narodil v roku 1975 v Bánovciach nad Bebravou. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratsilave v ateliéroch profesora Vladimíra Popoviča a profesora Rudolga Sikoru.

V rokoch 2006, 2007 a 2009 sa stal finalistom ceny VÚB Maľba. V roku 2008 bol nominovaný za Slovensko na cenu Henkel Art Award. V roku 2009 mu bola udelená cena Martina Benku. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria, Stredoslovenská galéria, Galerie výtvarného umění Hodonín, Nadácia Mladá maľba – Bratislava, Zbierka Linea, Zbierka Dobňák, Weiss Collection a iné súkromné zbierky. Žije a tvorí v Krušovciach neďaleko Topoľčian. Pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde vedie Otvorený ateliér maľby.

Stredoslovenská galéria ďakuje všetkým podporovateľom, zberateľom, firmám a priaznivcom za pomoc pri vzniku publikácie, ale aj všetkým, ktorí chceli zostať v anonymite.