Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici počas verejnej diskusie s tvorcami v stredu 17. mája o 17.00 h predstaví verejnosti v Bethlenovom dome publikáciu Krajina Stredu od Jána Viazaničku, ktorú vydala  v grafickom spracovaní Petra Lišku s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Publikácia vychádza z tvorivého spracovania pôvodného výstavného a architektonického konceptu projektu Krajina Stredu, ktorý v kurátorskej koncepcii Zuzany Leškanič Majlingovej odprezentoval výber z cyklu dokumentárnych  fotografií Jána Viazaničku. Tie mapujú vidiecky mikroregión Severného Podpoľania.

Stvárnenie súčasnej podoby obcí chránenej oblasti Poľana

Názov fotografií je odvodený od vidieckej lokality na strednom Slovensku. Zachytávajú obce Dúbravica, Poniky, Ponická Huta, Čerín, Čačín, Hrochoť, Horná a Dolná Mičiná a ďalšie stredoslovenské dediny. Lokalita je geograficky špecifická ako prírodná chránená oblasť Poľana, známa významnými historickými pamiatkami sakrálnej a svetskej architektúry a bohatým folklórnym dedičstvom.

Viazanička skúma región okom dokumentárneho fotografa, ktorého zaujíma jeho súčasná vizuálna podoba ako vzácna kultúrna minulosť. Osobným spoznávaním prostredia a ľudí, ktorí v ňom žijú, a zbieraním fotografických záberov zachytáva obraz aktuálnej živej a žitej reality slovenského vidieka.

Spracované s vtipom

Prezentované dokumentárne fotografie sú radené v tematických okruhoch: folklór – viera – príroda – krajina – práca – domov – voľby a komentované ironickými krížovkami Milana Zvadu, ktoré otvárajú osobitosť lokálnej témy do širšieho globálneho kontextu. Vtipom sa vyznačuje aj grafické spracovanie publikácie Petrom Liškom. Privádza čitateľa k zneisťujúcej otázke: „Vieme čo dnes vidiek a vidieckosť vlastne znamená?”

O kultúrnych špecifikách mikroregiónu Severného Podpoľania sa budeme na podujatí rozprávať aj s pamiatkarkou Miloslavou Borošovou Michalcovou a etnologičkou Zuzanou Drugovou, ktoré prispeli do publikácie textami.

Návštevníkov čakajú hodnotné dary

Uvedenie publikácie je spojené s diváckou diskusiou. Účastníci môžu na podujatí získať hodnotné umelecké artefakty a suveníry. Traja vylosovaní budú od Stredoslovenskej galérie a autora obdarovaní publikáciou Krajina Stredu, autorskou risografikou z cyklu Krajina Stredu alebo ručne šitým a skladaným dizajnovým zápisníkom z knižnej dielne Chytrô s motívom fotografie z cyklu Krajina Stredu.

Vysoké hodnotenie

Publikácia predstavuje výber z cyklu Jána Viazaničku, ktorý bol odprezentovaný verejnosti  aj na rovnomennej výstave v Stredoslovenskej galérii. V roku 2022  bola autorka koncepcie Zuzana Leškanič Majlingová ocenená cenou Biela kocka za kurátorské spracovanie témy dokumentárnej fotografie.

Odborná komisia ocenenia v roku 2022  tiež vysoko hodnotila nominovaného dizajnéra Petra Lišku za atraktívnu inštaláciu a architektúru výstavy. Autorom názvu Krajina Stredu je Andrej Poliak. Koncepcia výstavy bola inšpirovaná štúdiou – Vybrané koncepty výskumu súčasného vidieka: Inšpirácie a výzvy pre rurálnu antropológiu prof. PhDr. Alexandry Bitušíkovej PhD.

Ján Viazanička (1983, Banská Bystrica) je fotograf, pedagóg, kurátor a šéfredaktor časopisu o slovenskej fotografii www.dokumentmagazin.sk. Absolvoval Katedru fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2009). Získal ocenenie v rámci Slovak Press Photo (2016, 2018) a nomináciu súťaže Czech Press Photo (2016). V roku 2017 mu Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave udelil ocenenie Fotograf roka. Je spoluzakladateľom kultúrno – turistického centra HÁJOVŇA v Banskej Štiavnici.