Eva Hnatová (1963, Liptovský Mikuláš) je banskobystrická výtvarníčka, ktorá sa okrem voľnej tvorby venuje aj pedagogickej práci na Univerzite Mateja Bela.

Výstava Katharsis, ktorú predstavili vo štvrtok 10. apríla v Stredoslovenskej galérii v Bethlenovom dome na Dolnej 8, predstavuje súbornú prezentáciu umeleckých výstupov autorky, ktoré boli v ostatných piatich rokoch previazané so skúmaním fenoménu ľudského utrpenia ako bytostnej existenciálnej skúsenosti. Vo svojej tvorbe Hnatová nazerá na utrpenie z perspektívy kresťanskej spirituality.

pozvanka Katharsis Hnatova 2Autorku špeciálne zaujímajú masovo šírené, mediálne obrazy ľudského utrpenia. Reaguje na ich frekventovanosť a hromadenie, spôsobujúce znecitlivenie na úrovni emocionálneho vnímania.

Umelecká stratégia autorky zahŕňa postupy apropriácie – privlastnenia, kresby, grafiky a inštalácie. Hnatová starostlivo zbiera zábery trpiacich anonymných ľudí, ktorých vzdialené osudy sa rozpúšťajú v záplave vizuálnych správ. Zhromaždený, technicky reprodukovaný materiál slúži ako východisko k umeleckému postupu, ktorý je založený na presahoch tradičných médií – kresby a grafiky a zároveň aktivuje i zhmotňuje mentálny proces súcitu samotnej autorky. Autorskú organizáciu jednotlivých rukodielnych postupov, vrstvenej kresby a špeciálne vyvinutej grafickej techniky, možno označiť za formu individuálnej, intímnej akcie. Relatívne zložitý postup vzniku jednotlivých grafických monotypov na uhľovom papieri zahŕňa viacero metaforických rovín čítania, blízkych kresťanskej symbolike a starozákonnej prorockej tradícii. Výsledkom kumulovania jednotlivých grafík sú subtílne, sugestívne inštalácie. Autorka sa dotýka najmä existenciálnych a spirituálnych tém, viazaných na biblické texty, ktoré interpretuje monochrómnou farebnou škálou (čierna, fialová v kontraste s bielymi plochami a svetelnou transparentnosťou) a výtvarným jazykom s prvkami torzovitej, expresívnejšej figúry. Vertikálne a horizontálne radenie obrazov a ich rozmiestnenie v priestore odkazuje na symbolické chápanie večnosti a časovosti.

Výstava v Bethlenovom dome potrvá do 8. júna.