Motívy neviditeľnosti prezentujú dokumentáciu výtvarných diel, ktoré vznikli pre verejný priestor, alebo ako súčasť architektúry na území Banskej Bystrice v období rokov 1945 – 2015.

unnamedVýstavu možno čítať vo viacerých líniách. Základné informácie poskytuje otvorená katalogizačná dokumentácia výtvarných diel, ktorá je vystavaná ako interaktívna, priestorová inštalácia a umožňuje divákom spoznávať charakter a rozsah zaznamenaných realizácií podľa jednotlivých lokalít na pomyselnej i reálnej mape mesta.

Prezentovaný fotografický materiál dokumentaristu Jána Viazaničku komentuje výtvarné diela z obdobia socializmu v ich aktuálnom sociálno-spoločenskom kontexte. Umelecké diela, zachytené na fotografiách, sa nachádzajú v budovách, ktoré svoju pôvodnú funkciu zmenili, alebo na miestach, kde sa o ne nikto nestará.

Podobne ako v iných mestách na Slovensku reprezentujú tieto diela akúsi estetickú nepatričnosť a stávajú sa „neviditeľnými“. Zábery zachytávajú absurditu vizuálneho, kultúrneho a informačného vrstvenia, ktorá sa na pozadí týchto realizácií, pochádzajúcich z vytesneného obdobia histórie, odohráva.

SSGFilmový dokumentarista Jakub Julény vo svojich videách sprostredkúva pohľad tvorcov – sochára Mikuláša Palka a architekta Pavla Reka, ktorých originálne práce spred roka 1989 sa v rôznom stave poškodenia vo verejnom priestore mesta dodnes nachádzajú. V rozhovore so Stanislavom Mičevom – riaditeľom Múzea SNP a objednávateľom najmladšieho sochárskeho diela z roku 2014, zaznamenáva problematickú, no bežnú prax zadávania zákaziek na umelecké dielo vo verejnom priestore bez výtvarnej súťaže.

Súčasťou výstavy je aj webová stránka projektu, ktorú organizátori zvolili ako publikačný formát pre zozbieraný materiál. Galerijnú výstavu chápu ako bádateľský priestor umožňujúci participáciu a aktívne zapojenie diváka do procesu komentovania, skúmania a spoznávania výtvarných diel na výstave i v uliciach mesta.

V rámci dramaturgie Stredoslovenskej galérie patrí výstava k projektom zameraným na mapovanie umenia v regióne. Vernisáž výstavy prebehne vo štvrtok 29. októbra o 17-tej hodine v v Praetoriu na Námestí Š. Moysesa. Kurátorkou výstavy je Zuzana L. Majlingová a výstava Motívy neviditeľnosti potrvá do 6. marca.