Organizácia Dialogue centre s finančnou podporou BBSK od marca realizovala prieskum projekt Európska únia na stredných školách. Súčasťou projektu na 20-tich školách v kraji, do ktorého sa zapojilo takmer 800 študentov, bol aj prieskum ohľadom ich politických názorov.

V sobotu 25. mája si aj Slovensko zvolí na ďalších päť rokov svojich nových zástupcov v Európskom parlamente. Volebná účasť v ostatných európskych voľbách na Slovensku bola vždy mimoriadne nízka a to práve aj medzi mladými ľuďmi. A aj keď sa približne polovica študentov zapojených do projektu plánuje volieb zúčastniť, v rámci prieskumu sa vyjadrili ku viacerým celospoločenským otázkam.

Stredoškoláci vidia ako problém korupciu i celú politickú situáciu

V rámci projektu viedli jeho organizátori s prvovoličmi diskusie o dôležitosti Euroópskej únie, ale aj o dôležitosti účasti na voľbách, špeciálne na tých európskych.

Okrem európskych tém sa však študenti v prieskume vyjadrili aj ku ďalším celospoločenským témam. Pýtali sa ich aj na najväčšie problémy Slovenska. Podľa študentov sú najväčšími problémami korupcia či všeobecne domáca politická situácia. Až na treťom mieste skončili v prieskume nízke mzdy či nezamestnanosť.

Oceňujú otvorené hranice a eurofondy, problémom je pre nich migrácia

V prieskume sa ukázalo, že až 70% oslovených neuviedlo správne ani jedno meno súčasného europoslanca. Európske témy však u nich rezonujú viac.

Študenti stredných škôl v Banskobystrickom kraji považujú za najväčšie výhody Európskej únie otvorené hranice, eurofondy či spoločnú menu. Naopak za najväčšie problémy považujú študenti témy migrácie či kvót. Spomenuli tu však i nerovnosť krajín či Brexit.

Nielen prvovoliči, ale aj všetci ostatní oprávnení voliči budú môcť rozhodnúť o menách budúcich slovenských europoslancov už v sobotu. Volebné miestnosti sa otvoria o 7.00 h a hlasovanie potrvá do 22.00 h.Bez vydaného hlasovacieho preukazu je možné voliť len vo volebnej miestnosti prislúchajúcej miestu trvalého pobytu.

O štrnásť mandátov sa uchádzajú kandidáti celkom 31 strán, hnutí a koalícií. Volič v miestnosti vyberie hlasovací lístok jednej strany a na ňom môže i nemusí zakrúžkovať najviac dvoch kandidátov, ktorým chce dať svoj preferenčný hlas. Výsledky volieb zverejnia až po zatvorení volebných miestností v poslednej z krajín EÚ, a teda až v nedeľu po 23.00 h. Priebežné výsledky sčítania nebudú uverejňované.