Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru už po druhýkrát pripravili preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom Stihnem – Nestihnem.  

Akcia, ktorá sa uskutoční v utorok 10. apríla, je zameraná je na kontrolu na nelegálnych prechodoch cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórií, vrátane mládeže a detí a dokonca aj cyklistov, skracujú cestu. Nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do obvodu dráhy  a  prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život. Zrážka s mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, znamená fatálny následok.

ŽSR a polícia vybrali v rámci celého Slovenska a všetkých ôsmich krajov celkovo 82 nelegálnych prechodov, kde hliadky železničnej polície v najfrekventovanejšom čase budú monitorovať pohyb osôb na miestach, kde to nie je dovolené. Ďalej to bude 37 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu. Každý z previnilcov, ktorý bude v tento deň prichytený pri priestupku, v rámci jeho riešenia dostane aj informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené, ako správne prechádzať cez železničné priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať.

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici si policajti „posvietia“ okrem iných aj na železničné stanice Banská Bystrica, Sliač kúpele, Vlkanová či železničné priecestie Zvolen mesto.