Stena garáže na Švermovej ulici v Banskej Bystrici sa v týchto dňoch zmenila na Stenu pomoci. Občianske združenie Nové tváre / New Faces chce aj týmto spôsobom darovať teplo ľuďom bez domova a tým, ktorí sú v núdzi.

„Na ulici mnohokrát stretávame ľudí bez domova alebo ľudí žijúcich v zložitej sociálnej situáci, ktorí sú nútení prosiť o pomoc. Nebuďme k nim ľahostajní a spoločne im pomôžme. Darujme im v týchto chladných zimných dňoch teplo,“ hovorí Vladimír Ivan z OZ New Faces a vyzýva ľudí, aby zimné oblečenie, ktoré už nepotrebujú, bundy, kabáty, deky, prikrývky, čiapky, šály, rukavice, obuv a a ďalšie užitočné veci nechali na Stene pomoci.

Stena pomoci OZ New Faces sa nachádza na Švermovej ulici, na druhej garáži po pravej strane cestou od veľkého kruhového objazdu smerom k Úsvitu. Už v sobotu sa Stena pomoci zaplnila darovaným oblečením a prvá zásielka tepla dorazila aj do zariadenia Červeného kríža pod Urpínom. Dnes už teplé veci hrejú tých, čo trpeli chladom. A Stena pomoci sa stále zapĺňa…

Uplynulé dva roky, poznačené pandémiou koronavírusu, negatívne zasiahli životy mnohých ľudí a, žiaľ, aj medziľudské vzťahy. O to viac by sme (nielen) v týchto sviatočných dňoch mali otvoriť svoje srdcia a myslieť aj na tých, ktorí to naozaj potrebujú. Vybudovať si v sebe pomyselnú stenu pomoci a zavesiť na ňu ľudskosť, lásku, pochopenie, toleranciu.

A aby sa nezabudlo! Špeciálne poďakovanie za spoluprácu pri tvorbe Steny pomoci patrí Igorovi Patrasovi Jr. za materiálne zabezpečenie (twd SK, s.r.o.) a aktivistovi Vladovi Bállekovi za pomoc pri realizácii steny.

Stena pomoci na Fončorde je jednou z viacerých aktivít banskobystrického Občianskeho združenia  New Faces, ktoré sa usiluje o zlepšenie a spríjemnenie života Banskobystričanov a Banskobystričaniek, najmä v oblasti športu a kultúry. V participatívnom rozpočte mesta má združenie tento rok dva zaujímavé projekty100 nových stromov pre Banskú Bystricu (projekt č. 1) a Teqball – nové športové prvky pre mesto (projekt č. 2). Pondelok 20. decembra je posledným dňom, kedy je možné za tieto projekty, ktoré majú ambíciu priniesť mestu novú zeleň a možnosti športovania pre širokú verejnosť, zahlasovať. Môžete tak urobiť do 15:00 h v priestoroch Informačného centra (Radnica, Nám. SNP 1) alebo v Klientskom centre Mestského úradu (ČSA 26).