Príbeh z praxe mestskej polície v Banskej Bystrici ukazuje, aké je dôležité, aby mal pes na obojku označenie.

Dnes, 14. januára, v raňajších hodinách dostali príslušníci MsP telefonát, že na Moskovskej ulici leží zúbožený pes. Vyslaná hliadka zistila, že pes má na obojku označenie Králiky 164. Stratené zviera uložili do kotercov, ktoré má MsP pre takéto prípady k dispozícii a kontaktovali starostu Králik.

Ten na základe označenia identifikoval majiteľa psa. Majiteľ podľa jeho slov už ani nedúfal v nájdenie svojho domáceho miláčika, keďže ten sa mu stratil pred ôsmimi dňami. Ako zdôrazňuje mestská polícia, ukázala sa dôležitosť označenia psa.