Inovatívny projekt spoločnosti Slovanet pod názvom Bezpečné školy pokračuje aj v tomto roku. Do minuloročného úspešného pilotného ročníka sa zapojilo 27 škôl s viac ako 270 projektmi.

Bezpecne skoly2Cieľom projektu Bezpečné školy je vzdelávať žiakov na oboch stupňoch základných škôl v oblasti informačných technológií a počítačovej gramotnosti, či motivovať najmladšiu generáciu k hlbšiemu záujmu o IT. Do projektu sa zapojiť všetky základné školy na Slovensku. Súťažiť môžu jednotlivci ale aj skupiny žiakov či trieda.

Vyhlasovateľ súťaže – spoločnosť Slovanet určil tri hlavné súťažné kategórie. V kategórii „Ne“bezpečný internet žiaci súťažia prostredníctvom písomnej alebo výtvarnej tvorby, v kategórii Bezpečná škola cez videotvorbu a treťou kategóriou je Programovanie. Každá škola však v rámci definovanej kategórie môže odovzdať len jeden projekt. Do súťaže tak môže škola prihlásiť maximálne 3 projekty.

Uzávierka je 30. apríla 2015. V priebehu mája 2015 prebehne verejné hlasovanie na stránke www.bezpecneskoly.sk a následne o najlepších projektoch rozhodnú partneri tohto projektu. Výsledky budú zverejnené koncom mája a ceny víťazným školám budú odovzdané koncom v júni.

V každej kategórii bude vyhlásený jeden víťaz, ktorý predložil najlepší projekt a zároveň získal najväčší počet hlasov v rámci hlasovania. Víťazi získajú pre svoju školu internet, kamerový systém od Slovanetu na 3 roky zadarmo alebo hardvérové zabezpečenie siete.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu.