Predpokladaná prestavba starej budovy ZŠ Pieninská sa na sídlisku Sásová do dnešného dňa nezačala a budova je nebezpečným miestom, kde sa schádzajú rôzne živly.

Ilustračné foto: Google maps

Spoločnosť BPM s.r.o. odkúpila od mesta Banská Bystrica nevyužívanú časť ZŠ Pieninská v júli 2007 za sumu 10 mil. Sk. Podľa geologického prieskumu bolo zistené, že stará budova sa nachádza v zosuvnom pásme a realizácia rekonštrukcie a nadstavby by v tomto prípade bola finančne veľmi náročná. Firma v auguste 2008 odpredala nehnuteľnosť záujemcovi, ktorý mal záujem budovu zrekonštruovať a využívať ju ako zariadenie sociálnych služieb.

Počas novembrového mestského zastupiteľstva sa na tému budovy a zodpovednosti za terajší stav rozbehla ostrá diskusia. Podľa poslanca MsZ Jána Šaba (Smer-SD, SNS, HZDS) bolo úplne prirodzené, že mesto nemalo záujem realizovať prestavbu z finančných dôvodov, keďže v tom čase sa začala aj rekonštrukcia plavárne, ale efekt z odpredaja bol viditeľný a to v 35% zisku.  V čase predaja bola zostatková hodnota nehnuteľnosti 9 868 984 slovenských korún, BPM zrealizoval predaj za 15 520 000 korún.

Na to reagoval Vladimír Pirošík  (BBA), podľa ktorého boli uvedené fakty nekorektné: „Pán Šabo, vy to dobre viete, že ste budovu predali s nie 35%  ziskom, ale podľa stanoviska konateľa Novanského s 52 % ziskom. V tejto chvíli sa žiaľ nemôžeme baviť o tom, prečo mesto predávalo takúto relatívne dobre predateľnú budovu cez tretiu firmu, keď prišlo o veľké peniaze. Ale opakujem vám, že to nebolo 35 %, ale 52 %. Keď budeme plakať, že je málo peňazí, môžeme sa porozprávať, prečo sa tu v minulom funkčnom období prijímali takéto rozhodnutia, ktoré dovolím si tvrdiť, pripravili mesto o veľké prostriedky.“

Na slová Vladimíra Pirošíka reagoval aj ním spomínaný Tomáš Novanský (Smer-SD, SNS, HZDS), ktorý mu chcel ozrejmiť skutočnosť, ako to s odpredajom naozaj bolo: „Keby bola  budova ľahko predateľná na trhu, ako ste povedali vy, tak by ju pán Kovalík, ešte ako riaditeľ  Správy majetku mesta,  predal dvadsaťkrát a nie raz, pretože o ňu nikto nemal záujem. Môžem povedať, že odpredaj tejto budovy nebol stratový, ja ako konateľ som zabezpečil pre Bytový podnik 52% zisk. Mesto by tú budovu v živote nepredalo. Ja som sa kvôli tomu nabehal strašne veľa hodín a strávil som nad tým veľa času. Takže ak máte dojem, že je ľahké niečo predať a vy to dokážete, zoberte si nejaký projekt a skúste trochu vyvinúť iniciatívu, aby sa vôbec naplnili kapitálové príjmy mesta. A nie tu kritizovať niekoho, že dosiahol pre Bytový podnik zisk.“

Vzhľadom k tomu, že budova už nie je v rukách mesta, to nemá možnosť priamo ovplyvniť stav bývalej budovy ZŠ Pieninská. Súkromný majiteľ podľa informácií Novanského nezískal predpokladané prostriedky z eurofondov na prevádzku a rekonštrukciu budovy. Zo zákona mu však vyplývajú povinnosti, ktoré musí dodržiavať, konať tak v tomto prípade môže na podnet obyvateľov Stavebný úrad.