V rámci celoslovenskej akcie Srdce na dlani bolo za Banskobystrický samosprávny kraj udelených 11 ocenení dobrovoľníkom, ktorí vykonávajú svoju činnosť bez akéhokoľvek nároku na finančnú odmenu.

Ceny udeľovalo Dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB a mestom Banská Bystrica pod záštitou primátora v 4 kategóriách týmto jednotlivcom a kolektívom: za pomoc pri prekonávaní bariér seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím Antónii Buzalkovej, Tatiane HerchlovejMartinovi SivákoviPetrovi Lacikovi, v kategórii podnetný prínos v práci s deťmi a mládežou Štefanovi Turócimu, Márii Kachničovej Adriane Barníkovej, za prácu pre komunitu Ľudovítovi Buzalkovi, Vile Libiakovej a členom Združenia detí a rodičov Rimavská Píla: Mariánovi Foľkovi, Kataríne Belicovej, Bohumilovi Belicovi, Miriam Kubinskej a Petrovi  Kubinskému, za šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným Adriane Záskalanovej a skupine rodičov podporných rodinných aktivistov, ktorých koordinuje Jolana Uhríková.

Akcia sa konala už po štvrtýkrát. Návrhy na toto ocenenie mohli organizácie a jednotlivci spolupracujúce s dobrovoľníkmi posielať do 28. novembra 2010. Dobrovoľníci si ocenenia prevzali 9. decembra 2010 vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici. Podujatie je v tomto období predzvesťou roka 2011, ktorý je vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva.