Decembrové slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani nie je v Banskej Bystrici novinkou. Je skôr očakávanou tradíciou, ktorú v predvianočnej a slávnostnej atmosfére organizuje Centrum dobrovoľníctva, n. o. pre celý Banskobystrický kraj. Tento rok to bolo už po trinásty krát.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

„Samotnému oceňovaniu predchádza niekoľkomesačná, systematická príprava. Aktualizuje sa štatút, zverejňujeme výzvu na nominovanie, vytvárame komisiu, ktorá musí byť zostavená z takých autorít, ktoré dobrovoľníctvu rozumejú a v neposlednom rade uverejňujeme inšpiratívne príbehy nominovaných na našej facebookovej stránke“, vykresľuje priebeh kampane koordinátorka Mária Joklová.

Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 35 nominácií, ďalšie dve žiaľ nesplnili podmienky stanovené štatútom. Najpočetnejšou z pätnástich zverejnených kategórií bolo už tradične Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti, kde Centrum dobrovoľníctva prijalo až 10 nominácií. Kategória Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ŽP nebolo tento rok vôbec zastúpené.

Komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 17 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne p. Bartka. Ten ich pre túto výnimočnú udalosť vyrába už od samotného začiatku a vždy pro bono.

Špecifikom tohtoročného Srdca na dlani bolo, že sa komisia rozhodla udeliť aj ocenenie za výnimočnosť, ktoré získal mnohoročný dobrovoľník Lukáš Macko. Lukáš pôsobí u Saleziánov v Banskej Bystrici už 10 rokov, kde sa s veľkým nasadením venuje mládeži a organizovaniu podujatí. Bol tiež jedným z hlavných organizátorov tohtoročného animátorského podujatia AABB, ktoré navštívilo 700 mladých ľudí. Dobrovoľníctvo je pre neho životným rozhodnutím. Medzi ocenenými príbehmi však nájdete aj dospelých ľudí, ktorí si dokážu nájsť čas a venujú ho rodinám v núdzi, deťom v paliatívnej starostlivosti či v dlhodobej starostlivosti na onkologickom oddelení. Boli medzi nimi ľudia, ktorí dbajú, aby všetky procesy v meste boli v súlade so zákonmi. Srdce na dlani získali aj seniori a seniorky, ktorí nachádzajú svoj zmysel v prinášaní radosti druhým – starším, ale aj tým najmenším. Podujatie je však príležitosťou poďakovať sa naozaj všetkým, ktorí dokážu nielen nezištne pomáhať, ale častokrát svojim príbehom ostatných inšpirovať. Ďakovné certifikáty za nezištné venovanie času, energie a svojich schopností pre pomoc ľuďom v Banskobystrickom kraji boli menovite odovzdané 34 ľuďom.

„Srdce na dlani je pre nás tou najkrajšou akciou a výbornou bodkou na konci kalendárneho roka. Je to podujatie, ktoré má upriamiť pozornosť všetky dôležité dobré skutky, ktoré dobrovoľníci a dobrovoľníci v našom bezprostrednom okolí resp. v Banskobystrickom kraji vykonávajú. Je dôležité, aby sme o nich hovorili a aby sme ich poznali. A tiež je dôležité aby sme im patrične poďakovali a ukázali, že nám nie je ľahostajné, čo pre spoločnosť robia. Práve takýto, častokrát nenápadní ľudia, vytvárajú pozitívnu atmosféru a spoločensky priaznivú klímu v spoločnosti. A za to im patrí naše poďakovanie“, poznamenáva Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva,n.o..

Slávnostnú atmosféru tohtoročného podujatia krásne dokreslil dievčenský spevácky zbor Dolce Canto pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Martina Kaššu, DiS. Art.. Počas večera vystúpili aj talentovaní žiaci zo ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici. V ich podaní zazneli vianočné melódie, koncert pre husle od Félixa Mendelssona Bartholdyho a klavírna skladba Dmitrija Šostakoviča Fantastické tance, ktoré boli pre všetkých hostí milým prekvapením a darčekom.

Ocenení dobrovoľníci a dobrovoľníčky Srdcom na dlani 2019:

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti: Radovan Jonáš a Jozefína Fekiačová
 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania: Valentína Sedileková
 3. Dobrovoľníctvo v oblasti športu: bolo udelené len poďakovanie
 4. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia: neprišla žiadna nominácia
 5. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia: Ivana Klepáčová
 6. Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou: Seniorky – dobrovoľníčky z programu
  Čítankovo
 7. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv: Platforma Nie v našom meste!
 8. Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity: Jozef Hucman a seniorky a seniori zo Bzovíka
  1. Dobrovoľnícky projekt roka: Informatický krúžok pod vedením Veroniky Klimovej a Patrika Voštinára
 9. Zahraničné dobrovoľníctvo: Veronika Palugyaiová
 10. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov: Marek Zaťko a Adam Prekopp
 11. Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov: Alojz Kujan
 12. Koordinátor/koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok: Lenka Tavelová
 13. Dobrovoľník/dobrovoľníčka mesta Banská Bystrica: Martin Dubovský
 14. Škola priateľská k dobrovoľníctvu: Kolektív žiakov a žiačok v ZŠ Narnia

Podujatie sa konalo aj vďaka podpore MŠVVaŠ SR, Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA, Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Banská Bystrica a firmy Nebotra. Mediálne partnerstvo zastrešili RTVS Rádio Regina, Kam do mesta a Rádio Lumen.