international village SVKInternational Village sa bude konať už vo štvrtok 28. apríla o 17-tej hodine. Podstatou akcie je predstaviť kultúry a spôsob života iných krajín a zároveň ochutnať ich národné jedlá.

O sprostredkovanie informácii a o prípravu občerstvenia sa postarajú lokálni študenti programu Erasmus+ a celkovú organizáciu bude mať na starosti dobrovoľnícka organizácia Erasmus Student Network UMB BB (ESN UMB BB). Hlavnou časťou programu bude predstavenie projektu Social Erasmus, ktorý je uznávaný vo všetkých krajinách Erasmus+ a zameriava sa na pomoc mestu, ľuďom, zvieratám a životnému prostrediu. Súčasťou predstavenia projektu bude benefičný koncert, pomocou ktorého chcú organizátori podujatia vyzbierať dobrovoľné príspevky pre Dom Svätej Alžbety. Finančný príspevok bude odovzdaný do rúk riaditeľky tohto zariadenia, ktoré sa zameriava na pomoc rodinám v núdzi.

PROGRAM INTERNATIONAL VILLAGE

17.00-17.20 Slávnostné Otvorenie, príhovor, predstavenie ESN UMB BB
17.20-18.20 Prezentácie krajín Študenti Erasmus+
18.20-18.40 Predstavenie projektu Social Erasmus, benefičný koncert ESN UMB BB
18.40-19.40 Občerstvenie, Eurodinner všetci
19.40 Ukončenie programu