Už túto stredu 28. júna o 17-tej hodine predstaví známy archeológ Ján Beljak Pustý hrad na prednáške s názvom Výskum a pamiatková obnova na Pustom hrade.

Ako zdôrazňuje archeológ Ján Beljak, Pustý hrad so svojou rozlohou 4,7 ha patrí medzi najrozsiahlejšie hradné komplexy na území Slovenska. Počas letných mesiacov je zároveň aj dejiskom najväčšieho archeologického výskumu na našom území.

Hrad je dominantou nielen pre Zvolenčanov, ale aj obyvateľov z celého regiónu. Výskum, obnovu a správu tohto historického objektu už viac ako 26 rokov financuje samotné mesto Zvolen, no v posledných desaťročiach k obnove významne dopomohli aj granty Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, či Vyšehradského medzinárodného fondu.

Výskumné práce a obnovu hradu od roku 1992 realizoval tím pod vedením archeológa Václava Hanuliaka. V roku 2009 štafetu po ňom prevzal tím archeológa Jána Beljaka, ktorý realizuje práce spolu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre a s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zvolenský hrad, dnes známy ako Pustý hrad, bol sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. a 14. storočí patrila medzi najrozsiahlejšie na území dnešného Slovenska. Kráľovská obytná veža Dolného Pustého hradu je významnou pamiatkou presahujúcou regionálny význam, pretože v minulosti slúžila ako rezidencia uhorských kráľov. Veža na Dolnom hrade je so svojím štvorcovým pôdorysom o rozmere 20 x 20 metrov zas jednou z najväčších a najvýznamnejších stredovekých rezidenčných stavieb v strednej Európe a hradná cisterna na Hornom hrade je zas najväčšia známa stredoveká zásobáreň vody na území Slovenska.

„Počas niekoľkoročného archeologického výskumu vydal hrad mnohé zaujímavé svedectvá o svojich majiteľoch z neskorej doby kamennej, doby bronzovej, a tiež doby laténskej,” zdôrazňuje Ján Beljak význam archeologického náleziska.