Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Vás srdečne pozýva na výstavu Spoza objektívu Mirka Krajčiho 2.

Mirko Krajči (1968) vyštudoval VŠMU v Bratislave (skladba, dirigovanie). V roku 1992 absolvoval dirigentskú stáž na Conservatoire National Supérieur v Paríži. Už počas štúdií bol korepetítorom, neskôr zbormajstrom Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 pôsobil ako dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, v súčasnosti je hudobným režisérom Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 je umeleckým vedúcim a dirigentom Komorného orchestra Technik. Za svoje skladby získal viaceré domáce aj zahraničné ocenenia: Medzinárodná skladateľská súťaž, Fulda (Nemecko) – 2. cena (1993), Cena Jána Levoslava Bellu (1997), Prémia Jána Cikkra (2007) a iné. V roku 2002 získal 3. cenu v medzinárodnej dirigentskej súťaži v Portugalsku. Viaceré skladby vznikli na objednávky (BHS, SND, SOSR, ŠFK a i.). Ako dirigent sa predstavil s viacerými orchestrami a významnými sólistami doma aj v zahraničí.

Okrem intenzívnej kompozičnej a dirigentskej činnosti sa vo voľnom čase venuje najmä fotografovaniu. Zaujíma ho výtvarná a kompozičná stránka fotografie, uprednostňuje zábery vyjadrujúce príbeh a jedinečnú atmosféru. Medzi jeho najobľúbenejšie témy patrí fotografovanie ľudí.

Panelová výstava autorských fotografií banskobystrického rodáka, hudobného skladateľa, dirigenta a hudobného režiséra bude verejnosti prístupná v priestoroch I. poschodia ŠVK od 3.7.2018 do 31.8.2018.