Prvý mesiac nového roka je už klasicky spojený s množstvom hodnotení a spätných pohľadov na rok predchádzajúci. Akosi viac sa vždy hľadí na to, čo bolo pozitívne. Výnimkou nie je ani oblasť športu, v ktorej sa v rámci tohto hodnotenia budú odovzdávať ocenenia pre Najlepších športovcov roka 2010. Návrhy môžu zasielať aj občania, najneskôr do 15. januára 2011.

Primátor mesta Peter Gogola už čoskoro ocení športovcov, ktorí boli v uplynulom rok akýmkoľvek pozitívnym spôsobom výnimoční. Interaktívna súťaž chce do tohto hodnotenia zapojiť aj Banskobystričanov. Tí môžu najneskôr do 15. januára 2011 nominovať akúkoľvek osobu z oblasti športu, ktorá sa v predchádzajúcom roku svojimi výkonmi alebo iným spôsobom pričinila o zviditeľnenie seba a svojho mesta, resp. krajiny.

Môžu to byť jednotlivcov i kolektívy v juniorských či seniorských kategóriách olympijských, prípadne neolympijských športov. Medzi laureátmi každoročne nechýbajú ani telesne postihnutí športovci, talent roka či osobnosti v kategórii tréner, funkcionár, novinár. Návrhy možno zasielať na adresu:

Mestský úrad

Odbor školstva, športu a kultúry

Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica.

Tačivo nájdete na oficiálnej stránke mesta, v Klientskom centre banskobystrického mestského úradu alebo kontaktujte:

e-mail: dana.cibulkova@banskabystrica.sk

telefón: 048/43 30 523