Sedem miliónov civilných obetí, desať miliónov životov vojakov, osem miliónov trvalo zmrzačených ľudí, neopísateľné útrapy i astronomické materiálne škody. To všetko boli dôsledky prvej svetovej vojny, ktorá sa začala 28. júla 1914. V predvečer stého výročia začiatku tejto „kolektívnej samovraždy Európy“ sa v Banskej Bystrici uskutočnilo tiché pietne podujatie, v rámci ktorého si účastníci položením venca a spoločnou modlitbou pripomenuli všetky obete veľkej vojny v tomto meste i na celom svete.

fotoPri príležitosti 100. výročia začiatku prvej svetovej vojny sa v nedeľu 27. júla 2014 v Banskej Bystrici uskutočnilo pietne podujatie s názvom Spomienka na obete Veľkej vojny v Banskej Bystrici. Zvolávateľom akcie bol klub nezávislých poslancov mesta Banskobystrická alternatíva (BBA). Účastníci podujatia, medzi nimi aj primátor Peter Gogola, najprv položili veniec na hroby 124 vojakov viacerých národností, ktorí padli pri bojoch v meste a okolí, a ktorí sú pochovaní na rímskokatolíckom cintoríne. Ďalší veniec zaniesli na hroby 37 vojakov pochovaných na evanjelickom cintoríne. Následne sa zúčastnili na spomienke venovanej na obetiam vojny pri Mariánskom stĺpe na Námestí SNP.

Ako pri tejto príležitosti povedal Pavol Katreniak, ktorého starý otec bol vojakom povestného 16. uhorského kráľovského honvédskeho pešieho pluku, sídliaceho v Banskej Bystrici: „Starý otec, ktorý slúžil v pešom pluku spolu so svetoznámym architektom Ladislav Hudecom, nám hovorieval, že aj v ťažkým podmienkach a veľkom utrpení, aké zažil nal fronte, bolo možné uchovať si česť. “ Až do vysokého veku bol obozretný vo vzťahoch k takým ľuďom, čo sa príliš bili v prsia za svoj národ alebo jednotu proletariátu.

Historik Vladimír Sklenka, ktorý na jeseň chystá v priestoroch Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici výstavu k pôsobeniu 16. banskobystrického pešieho pluku od jeho vzniku roku 1886 až do konca vojny, priblížil aktivity pluku, vrátane nebojových, medzi ktoré patrili charitatívne akcie, finančné zbierky, podpora vojnových sirôt a vdov, ale aj historická a akvizičná činnosť a vyhotovovanie olejomalieb významných padlých dôstojníkov pluku.