Koniec novembra sa niesol v znamení medzinárodného dňa dobrých skutkov #GivingTuesday, ktorého cieľom je podporiť štedrosť a dobrosrdečnosť. Je pravdou, že ľudia, ktorí nezištne darujú či dobrovoľníčia, sú v živote šťastnejší. A práve dobrovoľníctvo je súčasťou projektu Spojová spája, ktorý realizuje Základná škola Spojová v Banskej Bystrici a vďaka ktorému sa minulý mesiac tím žiakov školy zúčastnil konferencie o dobrovoľníctve v Bruseli.

Spojová spája… číta a vníma potreby svojho okolia

Podpore dobrovoľníctva a realizácii service learningových aktivít sa v Základnej škole Spojová (alebo v skratke „Spojke“) venujú už niekoľko rokov. Prostredníctvom týchto aktivít žiaci a žiačky získavajú nové skúsenosti, učia sa a zlepšujú. Viac o aktivitách školy a tiež o návšteve Bruselu sme sa dozvedeli z rozhovoru so zástupkyňou riaditeľky školy Ľubicou Tomkovou.

Pojem service learning je v súčasnosti síce dosť používaný a pomerne aj známy. No mohli by ste vysvetliť, čo znamená?

Service learning je spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja žiakov umožňuje pomôcť iným vďaka aktivite, ktorú žiaci vykonávajú. Žiaci sa vlastne učia cez skúsenosti a učia sa vnímať potreby svojho okolia.

Prečo ste sa rozhodli service learningu venovať vo vašej škole?

Service learning podporuje rozvoj spolupráce medzi žiakmi, argumentácie, kritického myslenia a zodpovednosti. Vedie žiakov k angažovanosti a záujmu o okolie a prostredie, v ktorom žijú. Navyše, svoje schopnosti v komunikácii, v organizovaní rôznych podujatí aj vo verejnom vystupovaní si môžu vyskúšať v praxi. Naša základná škola má s dobrovoľníckymi aktivitami a service learningom bohaté skúsenosti a taktiež veľkú podporu aj zo strany vedenia školy. Venujeme sa mu takmer vo všetkých ročníkoch a aj v školskom klube. Či je to práca s dôchodcami a pre dôchodcov, alebo osveta a aktivity v oblasti ochrany životného prostredia alebo aktivity podporujúce čítanie a lásku ku knihám.

Stratégiu service learningu ste použili pri tvorbe zaujímavých projektov. Najmä na čo ste sa sústredili?

V posledných rokoch sa náš záujem sústredil na podporu a propagáciu čítania a kníh. Našou snahou bolo priviesť ku knihám čo najviac žiakov. Vďaka aktivitám, ktoré podporovali čítanie, sa do okruhu našich divákov pridali nielen žiaci našej školy, ale aj rodičia, starí rodičia, obyvatelia Domova dôchodcov Senium a obyvatelia Fončordy, ktorí si našli čas a zrelaxovali pri našich čítaniach určených verejnosti. K prezentácii čítania a kníh sme využili aj našu úplne novú otvorenú študovňu a knižnicu v jednom, v ktorej sme čítali, hrali divadlo, diskutovali a realizovali ďalšie projekty. V projektoch bolo zapojených množstvo žiakov, dobrovoľníkov. Konkrétne do projektu Spojová spája – Spojovácka noc literatúry a iné čitateľské aktivity je zapojených približne päťdesiat žiakov a žiačok a desať pedagógov. Tento tím sa prostredníctvom service learningových aktivít snaží osloviť celú školu a komunitu v jej okolí.

Práve s projektom Spojová spája ste nedávno dosiahli veľký úspech. Kto bol iniciátorom tejto aktivity a s kým škola na projekte spolupracovala?

Inciátormi boli desiati pedagógovia našej školy, ktorí sa zúčastnili vzdelávania na tému service learning, ktoré pre nás pripravila Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela. Projekt sme realizovali v spolupráci s fakultou a Európskym dobrovoľníckym centrom, ktorí participovali na medzinárodnom projekte SLUSIK. Vedúcou projektu bola Alžbeta Brozmanová Gregorová z Pedagogickej fakulty UMB. Vyvrcholením tohto projektu boli dve konferencie, jedna celoslovenská v Banskej Bystrici v Cikkerovej sieni radnice a druhá, medzinárodná, v Bruseli v Belgicku. Naši žiaci zvládli prezentácie na obidvoch konferenciách veľmi profesionálne, s úžasným vystupovaním nielen v slovenčine ale aj v angličtine. Na oboch konferenciách zastupovali školu ôsmi žiaci a žiačky, naši najaktívnejší dobrovoľníci A. Lepko, D. Áčová, K. Kupcová, M. Verbovský, M. Kubaška, O. Petrík, P. Kanda, L. Filadelfi.

Kedy ste boli v Bruseli a ktorí učitelia žiakov sprevádzali?

V Bruseli sme strávili tri dni, leteli sme 17. novembra a vracali sme sa 19. novembra. Samotná konferencia sa konala v piatok 18. novembra. Spolu s kolegyňou Dáškou Birmonovou, ktorá je jednou z hlavných organizátoriek service learningových aktivít, sme si Brusel spoločne s našimi skvelými žiakmi užili. Sme veľmi hrdé na ich vystupovanie, správanie sa, prezentovanie samých seba, našej školy, nášho mesta a tiež Slovenska vo svete.

Aký bol program novembrovej konferencie k projektu SLUSIK a zástupcovia ktorých európskych krajín sa jej zúčastnili?

Na konferencii sa prezentoval priebeh a výsledky projektu SLUSIK, do ktorého bolo zapojených päť členských štátov Európskej únie – Chorvátsko, Írsko, Rakúsko, Slovensko a Španielsko. Následne sa konala panelová diskusia s reprezentantmi Organizačného úradu európskych školských študentských zväzov (OBESSU) a zákonodarcov Európskej Únie (Európsky parlament a Európska komisia). Vyvrcholením programu boli prezentácie projektov jednotlivých krajín, ktoré sa realizovali metódou Živej knižnice. V popoludňajších hodinách pre nás organizátori pripravili návštevu Múzea európskej histórie, ktorá bola veľmi podnetná, interaktívna a zaujímavá.

Aké boli ohlasy na prezentáciu tímu zo Spojky?

Naši žiaci zvládli prezentáciu projektu metódou Živej knihy výborne. Ich vystupovanie bolo prirodzené a na veľmi vysokej úrovni. Takisto ich schopnosť komunikovať a diskutovať v anglickom jazyku mnohých príjemne prekvapila. Boli sme tam najmladší tím, ale vôbec sme sa nestratili. Téma samotného projektu mnohých tak isto zaujala a verím, že aj inšpirovala.

Aký program ste mali mimo konferencie?

V čase pred a po konferencii sme sa, samozrejme, vrhli do spoznávania krás Bruselu. Bývali sme v európskej štvrti, takže sme si nenechali ujsť návštevu Európskeho parlamentu. Veľmi nás očarila aj historická časť mesta s Grand Place a jeho gotickou radnicou, ktorá je zapísaná aj v zozname UNESCO. Neobišli sme ani symboly Bruselu, ako je socha Manneken Pis (Cikajúci chlapček), alebo kolosálnu stavbu Atómia v okrajovej časti Bruselu. Na chvíľu sa z nás stali nadšení turisti, ktorí vnímajú Brusel cez všetky zmysly. Ochutnali sme pravé belgické wafle, úžasné belgické hranolky a, samozrejme, neodolali sme ani pravým belgickým pralinkám.

Projekt Spojová spája ste v škole realizovali počas dvoch školských rokov. Ako „zasiahol“ do života školy, aké zmeny priniesol?

Určite sa zvýšil záujem žiakov o knihy a čítanie, získali väčšiu samostatnosť pri organizácii kultúrnych podujatí, zručnosti v oblasti robenia fotografií a videí z akcií, ako aj pri výbere ukážok. Skvalitnila sa ich práca s literárnym textom a zlepšila komunikácia s hosťami, ktorí navštívili Spojovácku noc literatúry, ako aj s obyvateľmi Domova dôchodcov Senium. A čo je dôležité, prijali dobrovoľníctvo ako samozrejmú súčasť aktivít školy.

Takže v service learningových aktivitách budete pokračovať?

Samozrejme, v začatých aktivitách budeme pokračovať aj naďalej. V budúcom roku nás čaká ďalšia Spojovácka noc literatúry, čítanie v domove dôchodcov, čítanie počas prestávok aj divadielka pre mladších žiakov. Chceli by sme rozšíriť spoluprácu so susednou materskou školou. V súčasnosti budovu škôlky rekonštruujú a deti sú presunuté do iných škôlok. Hneď ako sa škôlkári vrátia, žiaci z našej Spojky ich zapoja do svojich dobrovoľníckych aktivít.

Ohlasy zo „Spojky“

Dáša Birmonová, koordinátorka projektu Spojovácka noc literatúry: „Je veľmi príjemné, a pre mňa ako učiteľku veľmi inšpiratívne, učiť také deti, akými sú tie, ktoré sa zúčastnili konferencie v Bruseli. Ich prirodzený záujem o vzdelávanie a čítanie je úžasný. Čítajú nielen povinnú literatúru alebo odporučené knihy. Siahajú po odbornej literatúre, literatúre písanej v cudzom jazyku či neobvyklých tituloch. A nielen to. O svoje objavy sa radi podelia so svojimi spolužiakmi ale aj okolím. Neboja sa ich odprezentovať, stráviť svoj voľný čas pri plánovaní a uskutočňovaní zaujímavých projektov. Našu školu a aj celé Slovensko reprezentovali v zahraničí na vysokej úrovni a mne nezostáva nič iné, len si priať, aby týmto svojím pozitívnym prístupom „nakazili“ čo najväčší počet mladých ľudí.“

K. Kupcová, 9. ročník: „Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť konferencie v Bruseli, ktorá mi dala veľa. Zoznámila som sa s novými ľuďmi, spoznala som krásy Bruselu a ochutnala tunajšie národné jedlá, ale hlavne som získala nové skúsenosti v oblasti service learningu.“

D. Áčová, 9. ročník: „Veľmi si vážim príležitosť zúčastniť sa konferencie v Bruseli, nakoľko výlet do zahraničia sme počas štúdia na základnej škole nikdy neabsolvovali. Bol to pre mňa veľký zážitok, zúčastniť sa konferencie SLUSIK, kde sme sa stretli s deťmi a dospelými z Belgicka, Írska, Španielska a Chorvátska, a mohli sme si overiť naše znalosti angličtiny. V Bruseli som ešte nikdy nebola a prehliadka mestom a návšteva významných pamiatok je pre mňa nezabudnuteľným zážitkom, na ktorý budem dlho spomínať.“

M. Kubaška, 8. ročník: „Vďaka tejto skvelej skúsenosti som získal nové nápady, no taktiež sa mi zdvihlo sebavedomie vo vystupovaní na verejnosti. Bol to jeden veľký zážitok a poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré tam boli s nami. Taktiež bolo zaujímavé vidieť Brusel ako historické mesto plné zaujímavých pamiatok a miest. Myslím, že za tri dni strávené v Bruseli sme veľa videli, zažili i ochutnali. Okrem konferencie a spoznávania mesta sme spoločne navštívili aj Múzeum európskej histórie a budovu Európskeho parlamentu. Ešte raz, veľká vďaka.“

O. Petrík, 8. ročník: „Som veľmi rád a vďačný, že som sa mohol zúčastniť tejto úžasnej konferencie, kde som mohol reprezentovať našu školu, mesto, štát, ale hlavne seba, a taktiež sa zoznámiť s úžasnými ľuďmi. Lepšie spoznal so spolužiakmi zo školy a naše pani učiteľky som spoznal trochu aj z druhej strany než len tej učiteľskej.“

M. Verbovský, 9. ročník: „Konferencia v Bruseli sa mi páčila, spoznal som veľa ľudí a nazbieral veľa nových skúseností. A konečne som si mohol otestovať moju angličtinu. Som veľmi rád, že som mal možnosť získať takéto skúsenosti, a že som si mohol prezrieť krásy Bruselu. Navštívili sme Európsky parlament, Múzeum európskej histórie a Atómium a vyskúšali mnohé bruselské pochúťky, ako wafle, hranolky a, samozrejme, aj čokoládu.“

Viac informácií o ZŠ Spojová 14

Viac informácií o projekte SLUSIK nájdete na tomto odkaze.