Sú ulice, o ktorých počuť len veľmi málo. Jednou z nich je aj Šoltésovej ulica. Minimum Banskobystričanov vie, kde ulica leží, no takmer každý už po nej šiel.

Šoltésovej ulica sa nachádza v centre mesta a spája Skuteckého ulicu a Ulicu Jána Kollára. Ide popri Ústave na výkon trestu a Krajskom súde. Nachádzalo sa na nej napríklad školské ihrisko. Je jednou z najkratších v centre Banskej Bystrice a pomenovaná je po Elene Maróthy-Šoltésovej.

Elena Maróthy-Šoltésová bola slovenská prozaička, redaktorka a publicistka. Narodila sa v rodine farára a spisovateľa Daniela Maróthyho, matku stratila už v útlom detstve. Vzdelanie získala v Ľuboreči, na nemeckom dievčenskom ústave v Lučenci a v Poprade. Po sobáši sa presťahovala s manželom do Martina, kde sa mohla venovať literárnej, kultúrnej a spoločenskej činnosti. Bola členkou výboru Živeny, neskôr sa stala podpredsedníčkou a v rokoch 1894 – 1927 bola jej predsedníčkou. V roku 1910 sa zaslúžila o založenie výrobného účastinárskeho spolku Lipa, ktorý zabezpečoval prácu pre slovenské ľudové vyšívačky a odpredaj ich umeleckých výrobkov. Pod vedením Šoltésovej zriadil spolok Živena niekoľko rodinných škôl a kurzov pre dievčatá. Napriek ťažkým obdobiam v jej živote sa jej v tomto období výrazne darilo realizovať rozsiahlu edičnú činnosť venovanú najmä ženám. Svojou všestrannou činnosťou sa často stala priekopníčkou v rôznych smeroch, no hlavne sa stala uznávanou vedúcou osobnosťou slovenského ženského hnutia.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.