Súbor pre starú hudbu Solamente naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom predstaví v najbližších dňoch vo viacerých slovenských mestách svoj nový projekt pod názvom Pastorella – hudba vianočného obdobia 18. a 19. storočia na Slovensku.

pastorella-plagatDo Banskej Bystrice zavítajú v piatok 9. decembra, koncert sa bude konať v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici.

Vianočná pastorela sa pestovala v období od konca 17. až do 19. storočia. Autormi pastorálnej hudby, uvádzanej počas vianočných sviatkov (od Štedrého večera do sviatku Troch kráľov), boli rehoľníci i svetskí skladatelia. Zhudobňovali v nich texty s tematikou narodenia Ježiša Krista.

Novou zbierkou pokračuje neúnavná aktivita umeleckého vedúceho Miloša Valenta v oblasti oživovania hudobných prameňov z územia Slovenska. Po predchádzajúcich tituloch (Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 1730, Talianske koncerty z Podolínca a Zbierka Anny Szirmay-Keczer, ocenenie Radio_Head Awards 2014 – nahrávka roka v kategórii vážna hudba a Collection Of Lubeník a Thesaurus of Jewish Music) je Pastorella  v poradí šiestou hudobno-historickou zbierkou, ktorá znie v originálnej a autentickej interpretácii súboru Solamente naturali.

Nájsť tu môžeme skladby z františkánskych zborníkov P. Juraja Zrunka a P. Paulína Bajana, ilavského organistu Jána Cserneya, púchovského kantora Jána Nepomuka Gabryela, pedagóga na hrádockej lesníckej škole a organistu Františka Pospíšila a ďalších. Všetky budú uvedené v premiére. Koncerty budú zároveň živou prezentáciou rovnomenného CD, ktoré vyšlo v  piatok 2. decembra vo vydavateľstve Pavian Records.

Vstupenky na banskobystrický koncert, ktorý sa bude konať v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici, si môžete zakúpiť v kníhkupectve Artforum na Dolnej 48, alebo cez nasledujúcu webovú stránku.