Už v sobotu, 8. júna sa uskutoční už 13. ročník Banskobystrického maratónu, ktorý sa bude podľa organizátorov niesť v znamení očakávaného účastníckeho rekordu. Na trati sa má predstaviť vyše 2500 aktívnych pretekárov v rozličných kategóriách.

Jediný večerný maratón v Strednej Európe je zároveň tretím najväčším mestským maratónom na Slovensku a najväčším periodickým hromadným športovým podujatím v Stredoslovenskom kraji. Bežci sa môžu tešiť na kompletne ozvučenú trať, emotívny dobeh po zotmení, dizajnovú účastnícku medailu, či žrebovanie o atraktívne ceny na záver podujatia.

V sobotu na poludnie otvára brány Maratónske Expo. Na námestí pred Europa SC sa môžete tešiť na partnerské stánky aj program. Prvé športové disciplíny štartujú približne okolo pol štvrtej popoludní.

Orientačný program športových disciplín Banskobystrického maratónu

12:00 – spustenie registrácie a Expa
14:00 – otvorenie šatní v priestoroch Štadióna SNP na Štiavničkách
15:15 – slávnostné otvorenie (pódium Europa SC)
15:29 – štart handbike
15:30 – štart inline polmaratón MSR
15:33 – štart kolobežky polmaratón MSR
15:35 – štart 7km na kolieskach
16:40 – vyhlásenie víťazov a záverečný ceremoniál kolieska (pódium Europa SC)
18:00 – štart maratón
18:05 – štart STEFE beh
18:07 – štart Desiatka
19:10 – vyhlásenie STEFE beh (pódium Europa SC)
19:30 – vyhlásenie Desiatka
20:10 – štart polmaratón/štafeta
22:30 – vyhlásenie výsledkov a záverečný ceremoniál (pódium Europa SC)

Dopravné obmedzenia začnú popoludní

V popoludňajších hodinách, v čase od 15.00 do 24.00 h,  budú cesty, po ktorých vedie certifikovaná trať maratónu, úplne uzavreté.

Štart a cieľ Banskobystrického maratónu je situovaný na spevnených plochách pri vstupe do nákupného centra Europa SC na ul. Na Troskách. Vylúčená bude doprava od okružnej križovatky medzi ESC a OC POINT po svetelnú križovatku  pod  estakádou R1. Uzavretý bude hlavný ťah Sládkovičova ul. (od križovatky s cestou na Pršiansku terasu a Horné Pršany) – Námestie Ľ. Štúra – Štadlerovo nábrežie – Štefánikovo nábrežie – Námestie slobody – ul. Československej armády (po výjazd od polikliniky).

Všetky dotknuté lokality budú prístupné pre motorové vozidlá po obchádzkových trasách. Kalinčiakova ulica bude v uvedených časoch kompletne nedostupná pre motorové vozidlá, s výnimkou vozidiel akútnej zdravotnej starostlivosti a zákonom stanovených výnimiek. Doprava počas podujatia bude smerovaná dočasným dopravným značením a koordinovaná zložkami štátnej a mestskej polície.

Dopravným obmedzeniam bude prispôsobené aj prevádzkovanie verejnej autobusovej dopravy. Z dôvodu predĺženia trás niektorých liniek MHD počas obchádzky, môže dôjsť ku meškaniu spojov. Cestujúcim samospráva odporúča pri plánovaní cesty v uvedenom čase, aby si vyhradili väčšiu časovú rezervu. V prípade, že máte na tento deň naplánované presuny v rámci Banskej Bystrice automobilom, do cieľovej lokality použite rýchlostnú cestu R1 -„severný obchvat“ a priľahlé cesty.

Zmeny v MHD počas Banskobystrického maratónu

Linky 20 a 29

 • Linky budú v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávka Námestie slobody nebude v danom čase obsluhovaná
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach augusta a Partizánska cesta.

Linka 21

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku Rakytovce, ihrisko premávať obchádzkou cez obchvat R1, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez obchvat R1 obojsmerne.
 • Zastávky Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresná úrad, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland a Sládkovičova nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávke Zvolenská cesta, TESCO.

Linka 22

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku Radvaň Park premávať obchádzkou cez obchvat R1, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez obchvat R1 obojsmerne.
 • Zastávky Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresná úrad, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland, Sládkovičova a Zvolenská cesta, TESCO nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka 24

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku Mládežnícka, otočka premávať obchádzkou popri Plážovom kúpalisku, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať popri Plážovom kúpalisku obojsmerne.
 • Zastávky EUROPA SC, Námestie S. H. Vajanského a Úsvit nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Plážové kúpalisko, Úrad PV SR a Wolkerova.

Linka 26

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku Internátna, otočka premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a obchvat R1, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať cez Cestu k nemocnici a obchvat R1 obojsmerne.
 • Zastávky Námestie slobody, Štefánikovo nábr., Národná, Štadlerovo nábr., Švermova, ESC a Úsvit nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Cesta k nemocnici, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR a Wolkerova.

Linka 28

 • Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávky Námestie slobody a Partizánska cesta nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávke augusta.

Linka 33

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku THK, otočka premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta a Plážové kúpalisko, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať cez Ul. 29. augusta a Plážové kúpalisko obojsmerne.
 • Zastávky Námestie slobody, EUROPA SC, Nám. S. H. Vajanského, Úsvit, Wolkerova a Úrad PV SR nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka 34

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. smere na konečnú zastávku Železničná stanica premávať obchádzkou cez Jesenský vŕšok, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 premávať cez Jasenský vŕšok obojsmerne.
 • Zastávky Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, EUROPA SC a Námestie S. H. Vajanského nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Skuteckého, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Severná, Lazovná, Strieborné námestie a Kollárova, rázcestie (smer Železničná stanica).

Linky 35,36

 • Linky budú v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávka Námestie slobody nebude v uvedenom čase obsluhovaná.
 • Linky budú počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach augusta a Partizánska cesta.

Linka 42

 • Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávky Námestie slobody a Partizánska cesta nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Železničná stanica a 29. augusta.

Linka 43

 • Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávka Námestie slobody nebude v uvedenom čase obsluhovaná.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach augusta a Partizánska cesta.

Linky 25,97 a 100 budú premávať podľa platných cestovných poriadkov.

Prímestské autobusové linky

Linka 101

 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez obchvat R1.
 • Spoje premávajúce medzi Magurskou a Zvolenom vynechajú zastávky Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Sládkovičova a Zvolenská cesta, TESCO.
 • Spoje premávajúce medzi Rooseveltovou nemocnicou a Zvolenom vynechajú zastávky Úrad PV SR, Úsvit, Okresný úrad, Sládkovičova a Zvolenská cesta, TESCO.

Linky 111

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a Jesenský vŕšok.
 • Zastávky Štadlerovo nábrežie, Námestie S. H. Vajanského, Strieborné námestie a Lazovná nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka 601

 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici, Plážové kúpalisko a Kyjevské námestie.
 • Zastávky Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland, Poľná, rázcestie a Poľná nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie a Moskovská cesta, rázcestie.

Linky 602

 • Linky budú v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta, Cestu k nemocnici a Zvolenskú cestu, TESCO.
 • Zastávky Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland a Sládkovičova nebudú v uvedenom čas obsluhované.
 • Linky budú počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach augusta, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici a Zvolenská cesta, TESCO.

Linka 603

 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávky Námestie slobody a Partizánska cesta nebudú v danom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Železničná stanica a 29. augusta.

Linka 604

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta, Cestu k nemocnici a Jesenský vŕšok.
 • Zastávky Národná, Štadlerovo nábrežie, Námestie S. H. Vajanského, Strieborné námestie a Lazovná nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach augusta, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Rudlovská cesta, Jesenský vŕšok a Severná.

Linka 607

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a Jesenský vŕšok.
 • Zastávky Štefánikovo nábrežie, Námestie S. H. Vajanského a EUROPA SC (smer Banská Bystrica, AS) nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linky 107, 110, 605, 609, 610 budú premávať podľa platných cestovných poriadkov.