Tak ako predpokladali epidemiológovia, výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) v porovnaní s uplynulým týždňom hlavne z dôvodu školských prázdnin v Banskobystrickom kraji mierne klesol.

Foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative Subscript/

Výskyt ARO je nižší o 19,1 percento a CHPO o takmer 29 percent. Výskyt týchto typov ochorení je však takmer navlas rovnaký, ako v 9. kalendárnom týždni uplynulého roku. Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický kraj, urobili podrobnú štatistiku na základe hlásení 59 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 58 percent lekárov pre dospelých z tohto regiónu. V 9. kalendárnom týždni bola v Banskobystrickom kraji pre zvýšený výskyt ARO a CHPO prerušená prevádzka v 6 materských školách- v dvoch v okrese Lučenec, v troch v okrese Zvolen a v jednej v okrese Žiar Nad Hronom. Epidemiológovia však zaznamenali sedem prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) a to v okresoch Brezno, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva (dva prípady), Rimavská Sobota a v okrese Lučenec. Ani u jedného z pacientov nebola laboratórne potvrdená pandemická chrípka s výnimkou jedného prípadu, kde ešte nie je známy výsledok virologického vyšetrenia.

V 9. kalendárnom týždni 2013 bolo hlásených 8833 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 2292 na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho je chrípke podobných 1412 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 366 na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Počet chorých na ARO v absolútnych číslach je v 9. kalendárnom týždni chrípku najvyšší v okrese Rimavská Sobota ( 1093), Veľký Krtíš (820), Revúca (817), ale aj v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Poltár. Čo sa týka chrípky, najviac pacientov je v okresoch Revúca, Veľký Krtíš, Poltár a Lučenec. Podľa vedúcej odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Márie Avdičovej epidemiológovia takýto vývoj očakávali a naďalej udržiavajú prísnu epidemiologickú bdelosť hlavne v súvislosti s výskytom chrípky typu AH1N1. V porovnaní s uplynulým týždňom je o niečo vyšší počet komplikácií z uvedených ochorení – predstavuje 3,6 percenta z celkového počtu chorých. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (172 prípadov), v 83 prípadoch zápalom pľúc a v 64 prípadoch zápalmi stredného ucha. Ochorenia na ARO však tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, zvýšený počet chorých je ešte stále medzi deťmi základných škôl (1683), takmer zhodný počet chorých je v ostatných kategóriách detí. Najmenej chorých je medzi seniormi. Podobný trend je aj medzi chorými na chrípku.

Epidemiológovia opätovne upozorňujú, že chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa samotná chrípka často podceňuje. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Klinicky závažný priebeh ochorenia epidemiológovia zaznamenávajú hlavne u starých a chronicky chorých ľudí, no často aj u zdravých ľudí pod 50 rokov.