Aj keď na horách je stále veľa snehu a nočné teploty na väčšine Slovenska klesajú pod nulu, v ovzduší sa už vyskytujú spóry plesní a peľ drevín – prvých jarných alergénov – jelše a liesky.

Prvé marcové dni priniesli so sebou aj oficiálne spustenie prvých monitorovacích staníc a tým aj peľového monitoringu na Slovensku. Prvá spustila peľový lapač monitorovacia stanica na Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) v Bratislave a v 9. kalendárnom týždni zachytila už nízke denné koncentrácie peľu jelše a liesky a stredné až vyššie koncentrácie spór húb (plesní) druhov Cladospórium a Alternária. Nočné mrazy mierne spomalili rozbiehajúcu sa peľovú sezónu jelše a liesky na celom území Slovenska: nádcha„Od 27. februára 2013 sme spustili aj monitorovaciu stanicu pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica,“ konštatuje na úvod tohtoročnej peľovej sezóny RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktoré je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Dodáva, že uplynulý týždeň už v Bratislave a najmä teplejších oblastiach Slovenska, začala peľová sezóna jelše a liesky. V nedeľu 3. marca monitorovacia stanica v Bratislave zachytila peľ jelše v koncentrácii 29 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu a peľ liesky 42 peľových zŕn v v metri kubickom vzduchu. V Banskej Bystrici boli najvyššie koncentrácie peľu za uplynulý týždeň namerané tiež 3.marca 2013, a to peľ jelše 3 peľové zrná a liesky 5 peľových zŕn v v metri kubickom vzduchu.

Prognóza na aktuálny týždeň pre polinotikov znamená, že sa im pomaly, ale isto začínajú každoročné alergické problémy – peľová sezóna jelše a liesky sa totiž rozbieha na celom území Slovenska. S predpovedaným oteplením dôjde k nárastu koncentrácií peľu v ovzduší. Pomaly bude pribúdať peľ ďalších druhov zo skupiny cyprusovité-tisovité, peľ brestu, topoľov a vŕb.