Služby lekární v Banskej Bystrici

LEKÁRENSKÉ POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY V BANSKEJ BYSTRICI

Pohotovostnú lekárenskú službu pre Banskú Bystricu zabezpečujú od 1. júla 2018 opäť v striedaní jednotlivé lekárne v meste. Ich rozpis na nasledujúci mesiac nájdete nižšie:

30.10.2018 Lekáreň BENU Terminál SC, 29. augusta 37, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 22:30
31.10.2018 Lekáreň BENU Terminál SC, 29. augusta 37, 97401 Banská Bystrica 16:00 – 22:30
31.10.2018 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 16:00 – 20:00
31.10.2018 Lekáreň Dr.Max Námestie Ľ. Štúra, 32, 97405 Banská Bystrica 16:00 – 20:00
31.10.2018 Lekáreň Dr.Max 29. augusta 63, 97401 Banská Bystrica 16:00 – 20:00
31.10.2018 Lekáreň BENU Zvolenská cesta 5 571/8, 97405 Banská Bystrica 16:00 – 20:00
1.11.2018 Lekáreň CARDIOPHARM Rudlovská cesta 83, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 15:00
1.11.2018 Lekáreň Dr.Max Horná 62, 97401 Banská Bystrica 15:00 – 22:30
2.11.2018 Lekáreň Dr.Max Tibora Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
3.11.2018 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
3.11.2018 Lekáreň Dr.Max Kyjevské nám. 1, 97404 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
4.11.2018 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
4.11.2018 Lekáreň Dr.Max Dolná 5, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
5.11.2018 Lekáreň ILDA 29. augusta 7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
6.11.2018 Lekáreň LAZOVNÁ Lazovná 7/238, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
7.11.2018 Lekáreň Medical Park Bernolákova 14/A, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
8.11.2018 Lekáreň Montana Sládkovičova 7A, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
9.11.2018 Lekáreň OLÍVIA Námestie L. Svobodu 21, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
10.11.2018 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
10.11.2018 Lekáreň Podlavice Povstalecká cesta 30, Banská Bystrica 20:00 – 22:30
11.11.2018 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
11.11.2018 Lekáreň PRI PRAMENI Kapitulská 11, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
12.11.2018 Lekáreň pri starej nemocnici Cesta k nemocnici 23, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
13.11.2018 Lekáreň Schneider Horná 61/A, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
14.11.2018 Lekáreň Silybum Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
15.11.2018 Lekáreň Sitnianska Rudohorská 16, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
16.11.2018 Lekáreň Dr.Max Horná 62, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
17.11.2018 LEKÁREŇ POD BRÁNOU Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 15:00
17.11.2018 Lekáreň SLNIEČKO Horná 62, 97401 Banská Bystrica 15:00 – 22:30
18.11.2018 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
18.11.2018 Lekáreň SLNEČNICA Dolná 74, Banská Bystrica 20:00 – 22:30
19.11.2018 Lekáreň ZDRAVOMED Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
20.11.2018 Lekáreň Spojová Spojová 25, 97404 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
21.11.2018 Lekáreň STELLA Nám. slobody 5, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
22.11.2018 Lekáreň SÚSCCH Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
23.11.2018 Lekáreň u Angely Námestie Ludvika Svobodu 1, 97417 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
24.11.2018 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
24.11.2018 Lekáreň U Anjela Horná 34, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
25.11.2018 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
25.11.2018 Lekáreň ZDRAVIE Partizánska cesta 12, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
26.11.2018 Lekáreň Dr.Max Tibora Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
27.11.2018 Lekáreň ÚSMEV Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
28.11.2018 Naša lekáreň Nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
29.11.2018 RADVANSKÁ LEKÁREŇ Bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
30.11.2018 Lekáreň Alchemilka Československej armády 23, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30